sv en

Debatt

Åland är åländskt helt enkelt

Åland är åländskt helt enkelt!   Färöarna är färöiskt helt enkelt! Grönland är grönländskt helt enkelt! Därför har öarna självstyrelse. Så enkelt kan det sägas.
Ove Andersson 16.10.2019

Fyra frågor för att ge Åland växtkraft

Väl medveten om att ni väljare/läsare börjar få måttet rågat av gnäll, skäll och åsikter blandade med allehanda vallöften gör jag ändå ett försök. Jag vill kort redogöra för fyra…
Clas-Folke Hansen 15.10.2019

Hellre tunnel än färja ur säkerhetssynpunkt

Risker med tunnel? Säkert finns det, men hur stora jämfört med risker med färja? Färja. Brand. Fullpackat bildäck. Om branden är på bildäck, och det finns många passagerare, blir brandbekämpningen…

Kom hem och bygg upp ditt eget land!

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000…

Underlätta för små föreningar att söka bidrag

Vi har just ansökt om verksamhetsbidrag från landskapet för en liten förening. Vi är tacksamma att möjligheten finns att söka bidrag men processen måste göras lättare. För varje år krävs…
Ove Andersson 15.10.2019

EU:s fiskeripolitik slår urskillningslöst

Med ett totalstopp för torskfisket drabbas Åland än en gång hårt av EU:s urskillningslösa politik. Våra fiskare får klä skott för det hotade torskbeståndet i södra Östersjön, trots att beståndet…

Slöseri med skattepengar

Efter att ha deltagit i näringslivsdebatten som Ålands näringsliv ordnade härom dagen så kan vi konstatera att S och HI kommer jobba för att stänga ner våra fiskodlingar om inte…

Ålands självstyrelse är akterseglad

Det är en helt grundläggande skillnad mellan autonomierna i Norden. Systerautonomierna Färöarna och Grönland är jämbördiga parter i en riksgemenskap med Danmark medan Åland är en underordnad part av Finland.…
, Jesper Sindén 11.10.2019

Höjd skatt är inte lösningen på vår välfärd

Vill Socialdemokraterna påskina att man är det enda partiet som arbetar för välfärd? Vi håller inte med. Däremot är S det enda partiet som vill bekosta välfärden genom höjda skatter.…

Lib-regeringen oförmögen att utveckla närings- och jordförvärvsrätten

Då den sittande regeringen tillträdde 2015 var ett av löftena i regeringsprogrammet att utveckla lagstiftningen kring närings- och jordförvärvsrätten. Med tanke på den breda parlamentariska utredning som gjordes kring lagstiftningen…

Kommunreformen har havererat

Efter ett otal grundstötningar har nu regeringens kommunreform havererat. Det står klart efter att även regeringens arbetsgrupp för att hitta trafiklösningar inom den sammanslagna skärgårdskommunen kastar in handduken. Enligt arbetsgruppen…
Pelle Hägglund 04.10.2019

Besöksnäringen behöver evenemang

Att arbeta för en bättre miljö vill vi alla, men vill man göra det enkelt och populistiskt för sig så skall man skälla på folk med ett motorintresse, och gärna…