sv en

Debatt

Enklare skattegräns genom lyhörd politik

Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland, både för företag och privatpersoner. Samtidigt tryggar skattegränsen de goda färjetransporterna vi har i dag. Men byråkrati går…
Peter Sandberg 05.08.2019

Nyan avslöjar politisk bedömning av nyheter

Enligt reportern Annika Orre bygger Nya Ålands nyhetsbedömning inte på politiska val. Men av svaret (se faksimil) framgår ju att det är precis det som tidningen gör. Dessutom på felaktiga…

Gör ÅMHM skillnad på privata och offentliga?

Enligt uppgifter i media har Mariehamns hamn Ab bedrivit pålningsarbete i undervattensmiljö utan att ha tillstånd för det. Boende i närheten av Västerhamn uppmärksammade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) på…
Peter Sandberg 27.07.2019

Inför licensierad jakt på havsörn

Havsörnen, denna majestätiska fågel, alltid lika omtalad. På 1980-talet hotades havsörnens överlevnad av miljögifter. Nu, 40 år senare, har stammen växt sig så stark att den i sin tur hotar…
Pia Eriksson 23.07.2019

Minska byråkratin för lantbrukarna

Det är dags att ta gårdarnas ekonomiska bekymmer på allvar om vi vill fortsätta ha en varierande landsbygd med små och stora gårdar, öppna landskap och lantbrukare som har en…
Pia Eriksson 21.07.2019

Sönderspräng miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla…
Ove Andersson 07.07.2019

Dags att återupprätta stadens anseende

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar... Det är ju precis som det är. Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag,…
Ove Andersson 03.07.2019

Alla måste ses som en resurs

Det är bara att buga för Anders Wiklöfs välvilja att rädda den ideella föreningen Matbanken. Utan kommerserådets donation på 25000 euro hade Matbanken bokstavligen dukat under. Samtidigt är det här…
Pia Eriksson 02.07.2019

Väntar Fellman på att lagen först ska revideras?

I ett svar på Ålands framtids insändare om regeringens handfallna hantering av fallet Jysk anser kansliminister Nina Fellman (S) att näringsrättlagen bör revideras. Däremot ger hon inget besked i själva…

Hanteringen av fallet Jysk skadar självstyrelsen

Då ett litet åländskt företag serverar laxsoppa gjord på havslax, inköpt av en fritidsfiskare ingriper våra myndigheter direkt. Orsak: Matserveringar får enligt lag endast köpa fisk från yrkesfiskare. Då en…

En liten peng är stor lycka

Men socialminister Wille Valve (MSÅ) och hans socialpolitiskt vackliga regering väljer avslå ett tilläggsstöd till den ideella hjälporganisationen Matbanken på Åland. Föreningen engagerar i dag över 40 personer som ideellt…
Ove Andersson 15.06.2019

Kulturen som motor för tillväxt

Under den avslutande dagen av AlandicaDebatt deltog jag i en kulturdebatt arrangerad av Ålands kulturdelegation. Inledningsfrågan var om det behövs en kulturpolitik? Svaret på den frågan är otvetydigt: Ja! Kulturpolitik…