sv en

Debatt

Jonny Landström 11.01.2022

Håll skolorna öppna för barnens skull

Ålands högstadieskolor går nu tillsvidare på distansundervisning två veckor framåt. Det är inget lätt beslut, men vi förstår att det känns nödvändigt för att minska smittspridningen och därmed trycket på…
Rolf Granlund 09.01.2022

Rolf Granlund: Osanningar i stadsdirektörens avskedsintervju

Det kan väl kanske ses som onödigt att gå i polemik över uttalanden av en stadsdirektör som slutat sin anställning. Men när Barbara Heinonen i en avskedsintervju i Ålandstidningen den…
Brage Eklund 02.01.2022

ÅF håller sitt löfte om att landskapsandelarna ska höjas

Hur länge ska våra politiker få fortsätta lura väljarna med löften i valrörelsen som sedan sviks när de kommer till makten? Frågan aktualiseras på nytt efter att den Centerledda regeringen…
Anders Eriksson 22.12.2021

Varför leka svälta räv med kommunerna?

I utsändningen av debatten om finans- och näringsutskottets (FNU) betänkande över budgeten uteblev ljudet under cirka åtta minuter under mitt anförande. Därför vill jag här återge ett par saker av…
Anders Eriksson 24.11.2021

Vi behöver lyfta de problem Åland har med Finland

I budgetdebattens sista skälvande minuter gick Camilla Gunell (S) upp och höll en aktningsbetygelse över den finska regeringen och deras behandling av Åland under denna mandatperiod. Talet var förstås ett…

För mycket skärmtid orsak till ohälsa bland unga

Behovet av stödpersoner i daghem och skola ökar samtidigt som det är svårt att få tag i skolkuratorer och psykologer. Det har under senaste tid gjorts undersökningar, talats och skrivits…
Rolf Granlund 19.10.2021

Stadens infrachef mörkar sitt ansvar i konsultupphandling

I beredningen inför infrastrukturnämndens möte den 20 oktober föreslår infrastrukturchefen att den planerade grundrenoveringen av Mariebad för beräknade 4,1 miljoner euro avbryts. Motiveringen är att den beställda konsultrapporten över åtgärder…

Maktfullkomlighet stoppar utveckling av stadens centrum

Det förslag till ny delgeneralplan för centrum som hamnar på stadsfullmäktiges bord på tisdag är en tjänstemannaprodukt godkänd av S, Lib och HI i syfte att stoppa ett ökat antal…

Självstyrelsens framtid kräver engagemang bland ålänningarna

Experterna säger det. Framträdande politiker från våra nordiska autonomier säger det. Till och med Islands talman säger det. Framtiden för Åland ligger i en modern, utökad självstyrelse. Och framför allt…

Åland 100 – en självstyrelse vid ett vägskäl

Maiken Poulsen Englund, före detta attaché vid Färöarnas regering, numera bosatt på Åland och vice ordförande i Ålands Framtid, skriver gästledare i dagens Ålandstidning: Ålands centrala geografiska läge är urgammalt.…
Peggy Eriksson 02.08.2021

EU:s nya klimatmål utmaning för Åland

Mitt i sommaren kan vi läsa om EU-kommissionens mål att minska nettoutsläpp av koldixoid med 55 procent fram till 2030, detta i syfte att göra EU klimatneutralt 2050. Som vanligt…
Jonny Landström 28.07.2021

En rapport utan politiskt värdighet

Jag sätter kaffet i vrångstrupen när jag läser rapporten som landskapsregeringen beställt om hur kommunerna kan minska sina utgifter. Rapporten tar fram en rad förslag på hur man kan spara…