sv en

Debatt

Kunskap om självstyrelsen ger oss ökad makt

Vi inom Ålands Framtid ställer oss ständigt frågan varför inte självstyrelsen engagerar ålänningarna? Självstyrelsen utgör ju trots allt fundamentet för det samhälle vi har idag. Utan vår rätt att bestämma…

Ännu större barngrupper förödande för daghemmen

I ett läge där personalen redan går på knäna på grund av överbelastning ska nu småbarnsgrupperna inom stadens barnomsorg ytterligare förtätas, alltså bli ännu större. [caption id="attachment_8496" align="alignright" width="606"] "Våra…
Brage Eklund 19.01.2023

Kommunerna garanterar grundtrygghet för invånarna

Jag vill spinna vidare på Gustaf Sauréns tänkvärda insändare i Ålandstidningen den 10.1. Våra 16 kommuner skapar i sig ett hållbart skatteunderlag om det inte vore för alla nya pålagor…

Enkät om Åland väcker huvudbry

[caption id="attachment_8485" align="alignright" width="467"] På frågan om ”Medborgarskap” finns ”Åländskt” som ett alternativ trots att det i praktiken inte existerar.[/caption] I dagarna har en enkät från en organisation som kallar…

Tack för ditt stöd, Simon Påvals

Vi vill rikta ett tack till Liberalerna och Simon Påvals för hans insändare den 12 december om att det snarast bör inrättas en lättillgänglig ungdomsmottagning på Åland. [caption id="attachment_8453" align="alignright"…
Jonny Landström 13.12.2022

Finska Posti har inte rätt att särbehandla Åland negativt

Utan att på förhand informera berörda myndigheter på Åland, inför finska Posti vid årsskiftet ett ”färjetillägg” på 5,50 euro på alla företagspaket från Finland och Åland. Det statlig ägda postbolaget…
Anders Eriksson 12.12.2022

När förstår media att politik är mer än paller och tjafs?

Politik och samhällsbyggande har inte högt anseende hos befolkningen i dag. Många ålänningar jag mött tycker det är bara tjafs och ”paller” nu för tiden. Det finns förstås flera orsaker…

Ålands Framtid arbetar aktivt för ungas välmående

I Ålandstidningens ledare den 1 december efterlyser skribenten Felix Quarnström konkreta politiska initiativ för att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Quarnström konstaterar att ”Ett par, men…
Peggy Eriksson 02.12.2022

Självbestämmande är en självklar funktionsrättighet

I måndags arrangerade Ålands handikappförbund en funktionsrättsdag i Alandica. Publiken fick bland annat ta del av ett mycket intressant projekt för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i Reykjavik, kallat ”Rampa…
Jonny Landström 24.11.2022

Varför är det så tyst kring SVT-Play?

I början av året så var det senaste som vi hörde något om de så kallade tekniska och upphovsrättsliga problemen angående möjligheterna för oss ålänningar att ta en del av…
Anders Eriksson 16.11.2022

Valves osakliga påhopp skapar rädsla hos tjänstemännen

Jag har vid det här laget hört och sett många debatter i Ålands Lagting. Men aldrig hört något liknande som i senaste budgetdebatt. Där Wille Valve hängde ut enskilda tjänstemän…
Brage Eklund 06.11.2022

Ålands tappar en oerhörd kraft i Nordiska rådet

Anders Eriksson är otvetydigt en av Ålands mest framstående utrikespolitiska företrädare. Vid sidan av sin långa politiska värv som lagtingsledamot och minister har han gjort ovärderliga insatser inom det nordiska…