sv en

Debatt

Anders Eriksson 24.11.2021

Vi behöver lyfta de problem Åland har med Finland

I budgetdebattens sista skälvande minuter gick Camilla Gunell (S) upp och höll en aktningsbetygelse över den finska regeringen och deras behandling av Åland under denna mandatperiod. Talet var förstås ett…

För mycket skärmtid orsak till ohälsa bland unga

Behovet av stödpersoner i daghem och skola ökar samtidigt som det är svårt att få tag i skolkuratorer och psykologer. Det har under senaste tid gjorts undersökningar, talats och skrivits…
Rolf Granlund 19.10.2021

Stadens infrachef mörkar sitt ansvar i konsultupphandling

I beredningen inför infrastrukturnämndens möte den 20 oktober föreslår infrastrukturchefen att den planerade grundrenoveringen av Mariebad för beräknade 4,1 miljoner euro avbryts. Motiveringen är att den beställda konsultrapporten över åtgärder…

Maktfullkomlighet stoppar utveckling av stadens centrum

Det förslag till ny delgeneralplan för centrum som hamnar på stadsfullmäktiges bord på tisdag är en tjänstemannaprodukt godkänd av S, Lib och HI i syfte att stoppa ett ökat antal…

Självstyrelsens framtid kräver engagemang bland ålänningarna

Experterna säger det. Framträdande politiker från våra nordiska autonomier säger det. Till och med Islands talman säger det. Framtiden för Åland ligger i en modern, utökad självstyrelse. Och framför allt…

Åland 100 – en självstyrelse vid ett vägskäl

Maiken Poulsen Englund, före detta attaché vid Färöarnas regering, numera bosatt på Åland och vice ordförande i Ålands Framtid, skriver gästledare i dagens Ålandstidning: Ålands centrala geografiska läge är urgammalt.…
Peggy Eriksson 02.08.2021

EU:s nya klimatmål utmaning för Åland

Mitt i sommaren kan vi läsa om EU-kommissionens mål att minska nettoutsläpp av koldixoid med 55 procent fram till 2030, detta i syfte att göra EU klimatneutralt 2050. Som vanligt…
Jonny Landström 28.07.2021

En rapport utan politiskt värdighet

Jag sätter kaffet i vrångstrupen när jag läser rapporten som landskapsregeringen beställt om hur kommunerna kan minska sina utgifter. Rapporten tar fram en rad förslag på hur man kan spara…
Peggy Eriksson 08.07.2021

Vem vill leva i ett dåligt äktenskap?

Av alla restriktioner under denna utdragna pandemi är det gränshindren som slagit allra hårdast mot Åland och oss ålänningar. Vår viktiga rese- och turismnäring har lamslagits, arbetspendling inskränkts och familjerelationer…

Stressad revision är ett haveri för självstyrelsen

Självstyrelselagen utgör grundbulten för det åländska samhällets existens som svenskspråkig autonomi inom staten Finland. Därför är det politiskt ansvarslöst att från åländsk sida medverka till att stressa fram det totalt…
Peggy Eriksson 25.05.2021

ÅF:s ordförande: Kvinnorna visar vägen mot ökat självbestämmande

Ännu en gång struntar finska statsmakten i självstyrelselagen genom att förlänga gränsrestriktionerna till den 15 juni utan att på förhand höra Åland i frågan. Ännu en gång riktar Ålands regering…

Oresonlig skattegräns skadar Åland

Det är med häpnad och stor oro vi tar del av tullens senaste information om att även försändelser med ringa ekonomiskt värde (under 22 €), och nu även tidningsprenumerationer, ska…