sv en

Debatt

Rolf Granlund 27.09.2022

Stadens nya Mise-direktiv löser inte problemen

Missnöjet med avfallsmyndigheten Ålands miljöservice (Mise) ligger och pyr och blossar med jämna mellanrum upp till en berättigad kritikerstorm mot det kommunala avfallsmonopolet, som inte följer lag eller ordning. På…
Linda Jansson 21.09.2022

Tänk på våra barn i krisens spår

Vi går emot en vinter med minst fördubblade elpriser som slår hårt mot både företagen och de privata hushållen, särskilt hushåll med svag ekonomi. Den politiska debatten handlar just nu…
Anders Eriksson 21.09.2022

Så vill ÅF garantera ålänningarna ett lägre elpris

Att energiförsörjningen är en av de större framtida utmaningarna framkom med all tydlighet vid Nordiska rådets möte på Island nyligen. Som känt ställer sig Ålands Framtid positiv till de storskaliga…

Öppna frågor till Ålands regering – dags att ålänningarna får svar

Efter tolv års och oräkneliga timmars förhandlande läggs reformen av självstyrelselagen på is. Det är resultatet av det första mötet mellan Ålands regering och den nya Ålandsministern Thomas Blomqvist (SFP)…
Jonny Landström 22.08.2022

K-märkning försvårar utveckling av Lilla holmen

Tidigare i år togs ett politiskt beslut om att avveckla verksamheten med tropiska burfåglar på Lilla holmen efter sommarsäsongen 2022. Förra veckan beslöt en knapp majoritet i stadsutvecklingsnämnden att k-märka…
Peggy Eriksson 22.08.2022

Varför vill inte statsministern besöka Åland?

I media sprids en film på Finlands statsminister Sanna Marin (SDP) som dansar på en privat fest. Bilderna möter massiv kritik från bland annat oppositionen och Marin får försvara sig…
Rolf Granlund 12.07.2022

Varför är det skillnad på chefer och chefer?

Mariehamns stads förvaltning polisanmäler Medis avgående rektor för felaktiga upphandlingar på hundratusentals euro. Samtidigt går ledande tjänsteman inom infrastruktursektorn fri trots att ha grovt överskridit sina befogenheter. [caption id="attachment_7668" align="alignright"…

Gör självstyrelsedagen till en folkfest för alla

Självstyrelsen, som våra förfäder inte ville ha, har under 100 år varit till stor nytta för oss ålänningar, för vårt samhälle och vår välfärd. Utan självstyrelsen hade inte Åland varit…
Rolf Granlund 31.05.2022

Röda Korset ger inga svar

I ett svar på min insändare (ÅT 28.5.2022) om Röda Korsets Ålandsdistrikts bristfälliga beredskap och handlingsförlamning med att hjälpa människor som flytt undan kriget i Ukraina till Åland framhåller styrelsen…
Rolf Granlund 27.05.2022

Pinsamt dåligt flyktingmottagande

Det har nu gått över tre månader sedan Ryssland på morgonen den 24 februari inledde sin aggression mot Ukraina. I takt med att det ryska bombardemanget riktas mot och drabbar…

Föräldraansvaret ska inte sopas under mattan

Åland har liksom Finland ratificerat FN:s barnkonvention. Det innebär att all lagstiftning som berör barn även ska beakta barnen rättigheter. I Finland vill Barnombudsmannen att kravet skrivs in i grundlagen…
Linda Jansson 23.05.2022

Nya barnomsorgslagen måste fokusera på barnen

Idag måndag ska lagtinget godkänna den nya barnomsorgslagen. På förhand vet vi att det finns en politisk majoritet för att driva igenom lagförslaget trots att det saknas en rad konsekvensanalyser,…