sv en

Debatt

Självstyrelsens framtid kräver engagemang bland ålänningarna

Experterna säger det. Framträdande politiker från våra nordiska autonomier säger det. Till och med Islands talman säger det. Framtiden för Åland ligger i en modern, utökad självstyrelse. Och framför allt…

Åland 100 – en självstyrelse vid ett vägskäl

Maiken Poulsen Englund, före detta attaché vid Färöarnas regering, numera bosatt på Åland och vice ordförande i Ålands Framtid, skriver gästledare i dagens Ålandstidning: Ålands centrala geografiska läge är urgammalt.…
Peggy Eriksson 02.08.2021

EU:s nya klimatmål utmaning för Åland

Mitt i sommaren kan vi läsa om EU-kommissionens mål att minska nettoutsläpp av koldixoid med 55 procent fram till 2030, detta i syfte att göra EU klimatneutralt 2050. Som vanligt…
Jonny Landström 28.07.2021

En rapport utan politiskt värdighet

Jag sätter kaffet i vrångstrupen när jag läser rapporten som landskapsregeringen beställt om hur kommunerna kan minska sina utgifter. Rapporten tar fram en rad förslag på hur man kan spara…
Peggy Eriksson 08.07.2021

Vem vill leva i ett dåligt äktenskap?

Av alla restriktioner under denna utdragna pandemi är det gränshindren som slagit allra hårdast mot Åland och oss ålänningar. Vår viktiga rese- och turismnäring har lamslagits, arbetspendling inskränkts och familjerelationer…

Stressad revision är ett haveri för självstyrelsen

Självstyrelselagen utgör grundbulten för det åländska samhällets existens som svenskspråkig autonomi inom staten Finland. Därför är det politiskt ansvarslöst att från åländsk sida medverka till att stressa fram det totalt…
Peggy Eriksson 25.05.2021

ÅF:s ordförande: Kvinnorna visar vägen mot ökat självbestämmande

Ännu en gång struntar finska statsmakten i självstyrelselagen genom att förlänga gränsrestriktionerna till den 15 juni utan att på förhand höra Åland i frågan. Ännu en gång riktar Ålands regering…

Oresonlig skattegräns skadar Åland

Det är med häpnad och stor oro vi tar del av tullens senaste information om att även försändelser med ringa ekonomiskt värde (under 22 €), och nu även tidningsprenumerationer, ska…

Åland ensamt i Norden om att sakna egen JO

Den kontrollfunktion som Finland utövar på Åland är sällsynt i Norden, så till den grad att den inte existerar utom på Åland. Alla nordiska länder, inklusive de övriga självstyrelserna, har…

Endast ett enat folk kan rädda självstyrelsen

Medan fokus läggs på politiska utspel och konfrontation håller vår självstyrelse på att rinna oss ur händerna. I den polariserade debatten är det svårt att se skogen för alla träd,…
Anders Eriksson 13.04.2021

Anders Eriksson vill utreda alternativ avfallshantering, men…

Peggy Eriksson 24.03.2021

S-förslag rubbar kommunbalansen

Solidaritet med samhällets svaga sägs vara en av socialdemokratins viktigaste politiska hörnstenar. På samma sätt argumenterar partiet för en kommunreform där ekonomiskt starkare kommuner ska hjälpa svagare genom sammanslagning. Mot…