sv en

Debatt

Finsknationalismen är ett språkligt hot mot Åland

Jonny Landström 29.09.2022

Då Norden och Europa försöker hantera akuta utmaningar med krig, energikris och skenande inflation passar Sannfinländarna på att återigen attackera svenska språket ställning och existens inom Finland.

Som vanligt går det finsknationalistiska partiet in på bred front i syfte att utplåna svenskan som nationalspråk. Enligt ett språkpolitiskt program som partiet presenterade häromdagen ska svenska slopas som obligatoriskt ämne på alla utbildningsstadier. Däremot ska kravet på att svenskspråkiga elever ska lära sig finska finnas kvar.

Vill strunta i grundlagen
Klipp ur Hufvudstadsbladet 26.9.2022.

Sannfinländarna vill även skrota nationalspråksstrategin liksom kravet på tvåspråkig service inom vården i områden med finsk majoritet. Syftet är slutligen att utmanövrera svenskan som officiellt språk i Finland. ”Vi behöver på riktigt diskutera språkens ställning utan att klamra oss fast vid att grundlagen säger att vi har två nationalspråk”, meddelar man.

Vad är då motivet till den finsknationalistiska språkattacken den här gången? Jo, enligt Sannfinländarna är finska i praktiken det enda språk som kan ena finländarna och bära upp samhället. Att vi har två nationalspråk med samma ställning motsvarar inte de finskspråkigas bild av verkligheten.

Populistisk enfald

I en annan verklighet skapar Sannfinländarnas populistiska propaganda enfald vilket på sikt riskerar måla in Finland i ett språkligt isolerat hörn i Norden och i Europa. Det språkliga avståndet mellan finska och germanska språk är långt. Därför kan skolkunskaper i svenska från tidig ålder bland finska barn vara en språklig genväg till att även lära sig andra indoeuropeiska språk.

Och hur har dessa sanna finländare i sin enfald tänkt sig att Finland kan leva upp till sina internationellt förankrade språkliga förpliktelser gentemot Ålands självstyrelse? Kanske dum fråga, eftersom det åtagandet knappast finns med i partiets konsekvensanalys.

Åland bör gå egen väg

Som ålänning bör man känna en viss oro över Ålands framtid under finsk suveränitet då språknationalistiska rörelser som denna verkar få alltmer vind i seglen. Är det av den här typen av riksdagspartier och politiker som Åland ska styras? Eller bör vi av ren självbevarelse som ett självstyrt, svenskspråkigt folk gå vår egen väg? Vårt svar på den frågan är otvetydigt ja.

Jonny Landström
Maiken Poulsen Englund
Magnus Jansson
Ålands Framtid

Tillbaka