sv en

Debatt

K-märkning försvårar utveckling av Lilla holmen

Jonny Landström 22.08.2022

Tidigare i år togs ett politiskt beslut om att avveckla verksamheten med tropiska burfåglar på Lilla holmen efter sommarsäsongen 2022. Förra veckan beslöt en knapp majoritet i stadsutvecklingsnämnden att k-märka såväl den rätt så slitna paviljongen som fågelhuset på området, där ÅFs representant Pelle Hägglund röstade emot k-märkning.

Använda sunt förnuft

Beslutet väcker frågor. Ingen av byggnaderna är så pass gammal att de kan anses ha något kulturhistoriskt värde. Däremot kan de vara värda att behålla ifall det inte visar sig att år av eftersatt fastighetsunderhåll gör det ekonomiskt oförsvarbart. En k-märkning omöjliggör en rivning och fördyrar dessutom avsevärt en renovering av byggnaderna.

Lilla holmen
Gör Lilla holmen till ett paradis för barnen. Foto: Visitaland.com.

En k-märkning av husen försvårar även en allmän utveckling av Lilla holmen för att höja områdets attraktionskraft för rekreation. Lyckligtvis är det upp till stadsfullmäktige att fatta det formella beslutet om k-märkning. Man kan bara hoppas att en majoritet av fullmäktige låter förnuftet råda och säger nej för att inte försvåra en planering och utveckling av området.

Behövs en vision

Vad som behövs är en genomtänkt vision för hur Lilla holmen ska se ut och vara i framtiden. Till exempel kunde man skapa en ”Barnens ö” med en sammanhängande strand till Gröna udden med olika aktiviteter för de yngre. Försök med sommarteater har även visat att området passar utmärkt för kulturevenemang utomhus, så varför inte bygga en fast scen med en mindre sluttande läktare.

Stadens politiker måste se möjligheterna i stället för att försvåra utvecklingen av staden och dess rekreationsområden, där Lilla holmen har sin givna plats och kan bli ett av de mest attraktiva.

Tänk om och tänk rätt. Och låt kreativiteten flöda. Lilla holmen kan bli någonting helt fantastiskt.

Jonny Landström
Ålands framtid

Tillbaka