sv en

Debatt

Varför är det skillnad på chefer och chefer?

Rolf Granlund 12.07.2022

Mariehamns stads förvaltning polisanmäler Medis avgående rektor för felaktiga upphandlingar på hundratusentals euro. Samtidigt går ledande tjänsteman inom infrastruktursektorn fri trots att ha grovt överskridit sina befogenheter.

Rolf Granlund
Rolf Granlund står upp för likabehandling av stadens anställda.

Att det är skillnad på person och person är tydligt. Till exempel har infrastrukturchefen godkänt och även (personligen) direktupphandlat konsulttjänster för en renovering av Mariebad på totalt 350.000 euro. Detta helt utan konkurrensutsättning. Värdet på upphandlingen överskred EU:s tröskelvärde på 215.000 euro då uppdrag måste bjudas ut och med ljusår regelverket för stadens interna regler för då upphandling måste ske.

Inte ens en reprimand

Trots att även stadens revisorer påtalat missförhållandet går vederbörande tjänsteman fri, utan ens en reprimand. Att stadens ledning väljer att polisanmäla den avgående Medis-rektorn för felaktig upphandling är väl i sin ordning ifall det finns misstanke om fel. Men att samtidigt blunda för en annan toppchefs uppenbara brott mot upphandlingsreglerna inger inte förtroende och visar på uppenbar, medveten inkonsekvens.

Gör inte skillnad

Som folkvald i Mariehamns stadsfullmäktige kan jag inte stillatigande se denna inkonsekventa behandling av ansvariga tjänstemäns hantering av våra skattemedel. Jag har ett flertal gånger påtalat detta i stadsfullmäktige, dock utan dess mer gehör. Således konstaterar jag att stadens företrädare accepterar att göra skillnad på människor inom stadens högre befattningar. Det gör inte jag.

Rolf Granlund (ÅF)

Tillbaka