sv en

Debatt

Rauli Lehtinen verkar vara faktaresistent

Tack för ditt svar, Rauli Lehtinen. Vi övervägde noga om vi skulle fortsätta den här debatten. Anledningen till att vi tvekade är att det är svårt att föra en konstruktiv…

Rauli Lehtinen bör ta sitt ansvar för misslyckad avfallshantering

[caption id="attachment_7238" align="alignright" width="212"] Klipp ur Rauli Lehtinens insändare i Ålandstidningen 16.2.2021.[/caption] I en insändare i tisdagens tidning försöker den mångåriga kommunalpolitikern Rauli Lehtinen flytta fokus från det lagstridiga producentansvaret…

Varför tillsätter inte regeringen språkrådet?

Det har gått mer än ett år sedan Ålands regering tillträdde. Med tanke på att vårt svenska språk aldrig varit utsatt för större press från statsmakten än nu är det…

Stressa inte fram en ny självstyrelselag

Självstyrelselagen utgör grunden för det åländska samhällets existens som svenskspråkig autonomi inom staten Finland. Alla författningar måste uppdateras för att vara tidsenliga. Därför startades för mer än tio år sedan…

Fira 100 år med kända ålänningar!

Med tanke på att det endast återstår några veckor till årsskiftet då vi inleder firande av självstyrelsen 100 år är det förvånansvärt tyst kring jubileet. Officiellt pågår i och för…
Jonny Landström 07.12.2020

Språket nyckeln till fungerande integration

Lanskapsregeringen fortsätter att köpa utbildning i svenska för inflyttade i arbete, samt utbildning i svenska och integrationsutbildning för vuxna inflyttade till Åland. År 2019 så fanns det ungefär 2600 personer…

Mise-avgiften har stigit med 472 procent

Sedan renhållningsmyndigheten Mise grundades för 14 år sedan har det gång efter annan dyrt och heligt utlovats att avfallshanteringen ska göras mer effektivt, med sundare konkurrens, ökad valfrihet för hushållen…

Kostsamt att reda upp Mise-härvan

Den politiska ledningen inom Mise-kommunerna kan inte längre stillatigande se på hur den gemensamma renhållningsmyndigheten, utan förankring i verklighet eller EU-lagstiftning, påtvingar invånarna ett avfallssystem som saknar hänsyn till hushållens…

Mise-politikernas storslagna löfte som sprack!

Det är i slutet av november 2013. Renhållningsmyndigheten Mise arrangerar presskonferens för att berätta om sin stora vision som ska revolutionera hela avfallshanteringen på Åland. Den ska bli bättre, mer…

Många oklara frågor i delgeneralplanen

Den politiska oenigheten om förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum har nästan uteslutande fokuserat på formuleringarna för skyddsvärda byggnader och miljöer, men planen innehåller även andra för staden viktiga förändringar…
Jonny Landström 08.11.2020

Premiera Åland United för framgången!

Söndagen den 8 november skapades historia då Åland United för tredje gången blev finska mästare i damfotboll. Prestationen blir inte mindre av att klubben för första gången även lyckades ta…
Rolf Granlund 26.10.2020

Bättre information om pandemiläget