sv en

Debatt

Pia Eriksson 26.08.2019

Från förmynderi till ett eget liv

Jag vill berätta för dig om en vän som jag är orolig för. Min vän har, under hela sitt liv, utan anledning lytt under en förmyndare och får inte ha…
Pia Eriksson 22.08.2019

Ålands Framtid står fast vid sin vision

REPLIK till Hugo Holmbergs insändare 22.8.2019: Ålands Framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland…

Regeringen visar åter maktfullkomlighet

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet…
Ove Andersson 16.08.2019

Stephan Toivonen undergräver sin kompetens

Intressant, Stephan Toivonen, att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse. Alla samhällen behöver utvecklas och för det krävs progressiva politiker…
Rolf Granlund 13.08.2019

Saktteundantaget är Ålands livsnerv

Skatteundantaget har tjänat Åland väl. Men med EU-medlemskapet kommer även en i det närmaste förlamande byråkrati som givetvis utmanar fördelarna. Vi hade varit bättre rustade med nödvändiga åländska särrättigheter om…
, Peggy Eriksson, Ove Andersson, 07.08.2019

Enklare skattegräns genom lyhörd politik

Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland, både för företag och privatpersoner. Samtidigt tryggar skattegränsen de goda färjetransporterna vi har i dag. Men byråkrati går…
05.08.2019

Nyan avslöjar politisk bedömning av nyheter

Enligt reportern Annika Orre bygger Nya Ålands nyhetsbedömning inte på politiska val. Men av svaret (se faksimil) framgår ju att det är precis det som tidningen gör. Dessutom på felaktiga…

Gör ÅMHM skillnad på privata och offentliga?

Enligt uppgifter i media har Mariehamns hamn Ab bedrivit pålningsarbete i undervattensmiljö utan att ha tillstånd för det. Boende i närheten av Västerhamn uppmärksammade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) på…
27.07.2019

Inför licensierad jakt på havsörn

Havsörnen, denna majestätiska fågel, alltid lika omtalad. På 1980-talet hotades havsörnens överlevnad av miljögifter. Nu, 40 år senare, har stammen växt sig så stark att den i sin tur hotar…
Pia Eriksson 23.07.2019

Minska byråkratin för lantbrukarna

Det är dags att ta gårdarnas ekonomiska bekymmer på allvar om vi vill fortsätta ha en varierande landsbygd med små och stora gårdar, öppna landskap och lantbrukare som har en…
Pia Eriksson 21.07.2019

Sönderspräng miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla…
Ove Andersson 07.07.2019

Dags att återupprätta stadens anseende

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar... Det är ju precis som det är. Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag,…