sv en

Politiska program

Nedan kan du ta del av våra politiska program som utgör grunden för vår dagliga
verksamhet inom ramen för olika politiska sakområden

EFAs nya politiska manifest 09.06 2024

EFA-Election-Manifesto-2024_EN

Valprogram 2023

Valprogrammet 2023

Nedan hittar du våra viktigaste valfrågor.

Stärk självstyrelsen, försvara demilitariseringen och vårt svenska språk. Utveckla landsbygden, slå vakt om kommunernas självbestämmande , krafttag för att förenkla skattegränsbyråkratin, stärk Ålands ekonomi, betala av digitala skulden, se möjligheterna och utmaningarna med havsbaserad vindkraft, avskaffa Mise, stärk ungas välmående, barnomsorgen måste utgå från barnens behov, lyft äldreomsorgen till ny nivå, säkerställ funktionsrätt för alla, idrott och kultur finansieras av Paf-medel.

Valmanifest 2019

Ålands Framtid ställer upp kandidater i lagtingsvalet med ett valprogram som utgår från fyra paket: Självstyrelse, Tillväxt, Trygghet och Hållbarhet.

Partiprogram

Här kan du ta del av våra grundläggande värderingar och långsiktiga prioriteringar.

Valmanifest 2015 – Tre steg för nästa generation

Bekanta dig med vårt valmanifest där vi presenterar hur vi vill stärka vårt åländska självbestämmande i tre steg med avstamp i mandatperioden 2015 – 2019.

Valmanifest 2011 – Det klarsynta alternativet

”Det klarsynta alternativet” presenterar de frågor som Ålands Framtid prioriterade under mandatperioden 2011 – 2015.

Integrationspolitiskt program

Vi är övertygade om att ett öppet, tolerant och välkomnande samhälle bidrar till ett ökat kunskapsutbyte med omvärlden och är en viktig framgångsfaktor för Ålands utveckling. I takt med att befolkningen åldras ökar stadigt behovet av tillgång på arbetskraft utifrån Åland för att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig samhällsekonomi.

Äldreomsorgsprogram

Vår befolkning blir allt äldre, vilket ställer högre krav på både dagens och framtidens äldreomsorg. Här kan du läsa vilka värden Ålands Framtid vill säkra inom framtidens äldreomsorg.

Statsbudget för ett självständigt Åland

Hur stor administration skulle mikrostaten Åland kräva? Svaret på det och en överblick över kostnaderna för att ta ekonomin i egna händer hittar du här. Siffrorna är framtagna år 2006, men proportionerna står sig väl som en fingervisning även i dagens läge.

Vitbok för utveckling av Ålands självbestämmanderätt

Här kan du läsa om olika forskares perspektiv på Ålands möjligheter att utveckla sitt självbestämmande och bli en självständig stat från år 2006.

Ett ramverk för ett självständigt Åland

Professorerna Dag Anckars och Barry Bartmanns rapport om Ålandsöarnas ställning och referensram för ett självständigt Åland från år 2000.