sv en

Politiska program

Nedan kan du ta del av våra politiska program som utgör grunden för vår dagliga
verksamhet inom ramen för olika politiska sakområden

Vi får rätt punk efter punkt

Ålands Framtid får rätt på punkt efter punkt

… replik till ledaren

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands Framtid tagit vägen i debatten:

ÅF:s lagtingsledamot Anders Eriksson har upprepade gånger lyft frågan i lagtinget om hur Finland kör över eller sätter självstyrelsen ur spel, bland annat i samband med införandet undantagstillstånd. Vad Ålandstidningen väljer att rapportera om från lagtingsdebatten är Daniel Dahlén högst ansvarig för, det är inget ÅF kan påverka.

ÅF har oförtröttligt lyft frågan om hur Åland behöver utveckla självstyrelsen med ökat självbestämmande och att den enda framkomliga vägen på sikt är självständighet. Inför senaste val hade självstyrelsens utveckling åter en stor plats, där vi lyfte frågan i olika forum; förutom i valmaterial, även genom föreläsningar, debatter, informationstillfällen och podcaster.

Saknar stöd

Valet 2019 visade dock att ålänningarna inte anser att utveckling av självstyrelsen var en viktig fråga, även om flera undersökningar visat att cirka 10 procent av befolkningen stöder självständighet. Nu jobbar ÅF vidare med att påverka utvecklingen av självstyrelsen på andra sätt och på andra plan. Vi finns på den europeiska arenan där jag själv är styrelsemedlem i EFA (European Free Alliance). På agendan finns just att utreda hur olika regioner i Europa påverkats av pandemin.

ÅF:s engagemang i EFA bygger på att vi är övertygade om att Finlands allt vidlyftigare hantering av självstyrelsen genom 100 år bör lyftas internationell för att åstadkomma en förändring. ÅF arbetar även med frågan inom Nordiska rådet där Anders Eriksson är medlem.

Personlig fråga

Personligen har jag JK-anmält statsrådets beslut i april 2020 som omöjliggjorde att svenska läkare kunde komma och arbeta på Åland. Motiveringen är att beslutet inte står i proportion till nyttan samt att självstyrelselagen klart stipulerar att alla beslut som berör Åland och vår egen lagstiftning ska ske i samförstånd. Precis som i det aktuella fallet under pandemin med rörlighet över gränsen mellan Sverige och Finland i norr, men inte för Åland, gjordes då undantag för sjukvårdspersonal från Sverige att resa över gränsen i norra Finland.

ÅF har genom åren varit en flitig arrangör av debatter och andra evenemang för att lyfta självstyrelsen och andra aktuella, viktiga samhällsfrågor. Orsaken till att vi inte är lika aktiva beror inte på resignation utan på att bristande resurser. Med ett mandat i lagtinget får vi vända på varanda skärv för att få partiets grundverksamhet att fungera.

Inget är förgivet

Vi håller med Ålandstidningen att vi inte kan ta självstyrelsen för given. Med politisk enighet kan Åland förändra framtiden. Välkomna att samarbete med oss om vår hjärtefråga. Det engagemang och intresse vi får från åländska ungdomar är otroligt värdefullt och vi vill rikta ett stort tack till er. Det är för nästa generations modiga ålänningar vi kämpar vidare och vi är övertygade om att de inte kommer att acceptera ett totalt ointresse från Finland.

Vice ordförande Peggy Eriksson ÅF

 

 

Valmanifest 2019

Ålands Framtid ställer upp kandidater i lagtingsvalet med ett valprogram som utgår från fyra paket: Självstyrelse, Tillväxt, Trygghet och Hållbarhet.

Partiprogram

Här kan du ta del av våra grundläggande värderingar och långsiktiga prioriteringar.

Valmanifest 2015 – Tre steg för nästa generation

Bekanta dig med vårt valmanifest där vi presenterar hur vi vill stärka vårt åländska självbestämmande i tre steg med avstamp i mandatperioden 2015 – 2019.

Valmanifest 2011 – Det klarsynta alternativet

”Det klarsynta alternativet” presenterar de frågor som Ålands Framtid prioriterade under mandatperioden 2011 – 2015.

Integrationspolitiskt program

Vi är övertygade om att ett öppet, tolerant och välkomnande samhälle bidrar till ett ökat kunskapsutbyte med omvärlden och är en viktig framgångsfaktor för Ålands utveckling. I takt med att befolkningen åldras ökar stadigt behovet av tillgång på arbetskraft utifrån Åland för att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig samhällsekonomi.

Äldreomsorgsprogram

Vår befolkning blir allt äldre, vilket ställer högre krav på både dagens och framtidens äldreomsorg. Här kan du läsa vilka värden Ålands Framtid vill säkra inom framtidens äldreomsorg.

Statsbudget för ett självständigt Åland

Hur stor administration skulle mikrostaten Åland kräva? Svaret på det och en överblick över kostnaderna för att ta ekonomin i egna händer hittar du här. Siffrorna är framtagna år 2006, men proportionerna står sig väl som en fingervisning även i dagens läge.

Vitbok för utveckling av Ålands självbestämmanderätt

Här kan du läsa om olika forskares perspektiv på Ålands möjligheter att utveckla sitt självbestämmande och bli en självständig stat från år 2006.

Ett ramverk för ett självständigt Åland

Professorerna Dag Anckars och Barry Bartmanns rapport om Ålandsöarnas ställning och referensram för ett självständigt Åland från år 2000.