sv en

Debatt

Peggy Eriksson 08.07.2021

Vem vill leva i ett dåligt äktenskap?

Av alla restriktioner under denna utdragna pandemi är det gränshindren som slagit allra hårdast mot Åland och oss ålänningar. Vår viktiga rese- och turismnäring har lamslagits, arbetspendling inskränkts och familjerelationer…

Stressad revision är ett haveri för självstyrelsen

Självstyrelselagen utgör grundbulten för det åländska samhällets existens som svenskspråkig autonomi inom staten Finland. Därför är det politiskt ansvarslöst att från åländsk sida medverka till att stressa fram det totalt…
Peggy Eriksson 25.05.2021

ÅF:s ordförande: Kvinnorna visar vägen mot ökat självbestämmande

Ännu en gång struntar finska statsmakten i självstyrelselagen genom att förlänga gränsrestriktionerna till den 15 juni utan att på förhand höra Åland i frågan. Ännu en gång riktar Ålands regering…

Oresonlig skattegräns skadar Åland

Det är med häpnad och stor oro vi tar del av tullens senaste information om att även försändelser med ringa ekonomiskt värde (under 22 €), och nu även tidningsprenumerationer, ska…

Åland ensamt i Norden om att sakna egen JO

Den kontrollfunktion som Finland utövar på Åland är sällsynt i Norden, så till den grad att den inte existerar utom på Åland. Alla nordiska länder, inklusive de övriga självstyrelserna, har…

Endast ett enat folk kan rädda självstyrelsen

Medan fokus läggs på politiska utspel och konfrontation håller vår självstyrelse på att rinna oss ur händerna. I den polariserade debatten är det svårt att se skogen för alla träd,…
Anders Eriksson 13.04.2021

Anders Eriksson vill utreda alternativ avfallshantering, men…

Peggy Eriksson 24.03.2021

S-förslag rubbar kommunbalansen

Solidaritet med samhällets svaga sägs vara en av socialdemokratins viktigaste politiska hörnstenar. På samma sätt argumenterar partiet för en kommunreform där ekonomiskt starkare kommuner ska hjälpa svagare genom sammanslagning. Mot…
Peggy Eriksson 23.02.2021

Ska vi samarbeta eller ta adjö, Finland?

Det man tar för givet vårdar man inte. Men det man inte vårdar kan man inte heller ta för givet. Precis så är det även med vår självstyrelse. Vi kan…

Rauli Lehtinen verkar vara faktaresistent

Tack för ditt svar, Rauli Lehtinen. Vi övervägde noga om vi skulle fortsätta den här debatten. Anledningen till att vi tvekade är att det är svårt att föra en konstruktiv…

Rauli Lehtinen bör ta sitt ansvar för misslyckad avfallshantering

[caption id="attachment_7238" align="alignright" width="212"] Klipp ur Rauli Lehtinens insändare i Ålandstidningen 16.2.2021.[/caption] I en insändare i tisdagens tidning försöker den mångåriga kommunalpolitikern Rauli Lehtinen flytta fokus från det lagstridiga producentansvaret…

Varför tillsätter inte regeringen språkrådet?

Det har gått mer än ett år sedan Ålands regering tillträdde. Med tanke på att vårt svenska språk aldrig varit utsatt för större press från statsmakten än nu är det…