sv en

Debatt

Underlätta för små föreningar att söka bidrag

Vi har just ansökt om verksamhetsbidrag från landskapet för en liten förening. Vi är tacksamma att möjligheten finns att söka bidrag men processen måste göras lättare. För varje år krävs…
Ove Andersson 15.10.2019

EU:s fiskeripolitik slår urskillningslöst

Med ett totalstopp för torskfisket drabbas Åland än en gång hårt av EU:s urskillningslösa politik. Våra fiskare får klä skott för det hotade torskbeståndet i södra Östersjön, trots att beståndet…

Slöseri med skattepengar

Efter att ha deltagit i näringslivsdebatten som Ålands näringsliv ordnade härom dagen så kan vi konstatera att S och HI kommer jobba för att stänga ner våra fiskodlingar om inte…

Ålands självstyrelse är akterseglad

Det är en helt grundläggande skillnad mellan autonomierna i Norden. Systerautonomierna Färöarna och Grönland är jämbördiga parter i en riksgemenskap med Danmark medan Åland är en underordnad part av Finland.…
, Jesper Sindén 11.10.2019

Höjd skatt är inte lösningen på vår välfärd

Vill Socialdemokraterna påskina att man är det enda partiet som arbetar för välfärd? Vi håller inte med. Däremot är S det enda partiet som vill bekosta välfärden genom höjda skatter.…

Lib-regeringen oförmögen att utveckla närings- och jordförvärvsrätten

Då den sittande regeringen tillträdde 2015 var ett av löftena i regeringsprogrammet att utveckla lagstiftningen kring närings- och jordförvärvsrätten. Med tanke på den breda parlamentariska utredning som gjordes kring lagstiftningen…

Kommunreformen har havererat

Efter ett otal grundstötningar har nu regeringens kommunreform havererat. Det står klart efter att även regeringens arbetsgrupp för att hitta trafiklösningar inom den sammanslagna skärgårdskommunen kastar in handduken. Enligt arbetsgruppen…
Pelle Hägglund 04.10.2019

Besöksnäringen behöver evenemang

Att arbeta för en bättre miljö vill vi alla, men vill man göra det enkelt och populistiskt för sig så skall man skälla på folk med ett motorintresse, och gärna…

Var fjärde ålänning stöder ett lyft för Åland

Enligt Ålandstidningens Valkompass stöder mer än var fjärde ålänning (28 %) helt eller delvis Ålands Framtids förslag att höja Ålands status från landskap till eget land i union med Finland.…
Ove Andersson 04.10.2019

Kulturen som motor för hållbar tillväxt

Med tanke på det stadiga fotfäste kulturen har i den åländska folkmyllan borde kulturfrågor få större plats i partiernas valprogram. Jag håller med och vill samtidigt bredda perspektivet och ta…
Ove Andersson 02.10.2019

Blåser ålänningarna på miljoner utan påföljd

Ålandstidningen ”avslöjar” att ett antal kandidater i lagtingsvalet är dömda för brott. Ett rattfylleri leder till en konkret påföljd enligt vad vårt samhälle bestämt och kräver. Därmed ska brottet anses…
Rolf Granlund 30.09.2019

Vem ska stå till svars för mellanskillnaden?

Upphandlingen av elhybridfärjan strider mot lagtingsordningen säger Axel Jonsson (ÅF) i lagtinget och minister Mika Nordbergs (MSÅ) agerande måste granskas för att se om ministern agerat egenmäktigt och olagligt, säger…