sv en

Våra politiker

Rolf Granlund

Rolf Granlund

”Förenklad lagstiftning och mindre byråkrati”

ÅLDER: 75.

POLITISKA UPPDRAG: Ledamot i stadsfullmäktige i Mariehamn samt styrelsemedlem i Mariehamns Energi Ab.

FAMILJ: Fru, två bonusdöttrar och barnbarn.

GÖR: Pensionär, konsul.

INTRESSEN: Familjen, sång, musik och golf.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA I LAGTINGET: Ålands rätt till utökat självbestämmande utifrån våra egna behov och förutsättningar. Kommunernas rätt till självbestämmande. Förenklad lagstiftning och mindre myndighetskrångel.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA KOMMUNALT: Att staden ska utvecklas med ett levande centrum för boende, affärer och restauranger. Stoppa slöseriet med skattemedel och vidlyftiga upphandlingar. Förändrad trafikpolitik där ökad framkomlighet för fordon och fler parkeringsplatser på gatorna prioriteras.

ÅLANDS FRAMTID FÖR MIG: Det enda partiet som har en klar målsättning; Vi vill och kan bestämma om våra interna angelägenheter. Vi vet bäst vad som är bra för Åland.

VISION ÅLAND OM 20 ÅR: Åland ska vara ett svenskspråkigt, nordiskt välfärdsland med många duktiga entreprenörer som skapar de arbetsplatser och skatteintäkter som krävs för att upprätthålla vår självförsörjning och självständiga, demokratiska och fria livsstil.

KONTAKT
Tel: 040 022 91 81
E-post: [email protected]

Tillbaka