sv en

Debatt

Vi väntar på svar från Ålands regering

Den 12 september ställde vi i en insändare ett antal frågor till Ålands regering om vad den förestående social- och hälsovårdsreformen i Finland betyder för ålänningarna. Nu, tre veckor senare, har allmänheten fortfarande inte fått något svar.

Riskerar ålänningarna att gå miste om ersättning för till exempel mediciner och sjukvård då Finland genomför sin social- och hälsovårdsreform? Bland den frågan vill Ålands Framtid att Ålands regering svarar på.

Samtidigt fortsätter regeringen att jobba för att stressa fram en ändring i självstyrelselagen för att anpassa den till den finska reformen. Ålänningarna informeras inte om effekterna utan förväntas tydligen snällt köpa grisen i säcken.

Ger en ny chans

Ålands framtid ger nu Ålands regering ytterligare en möjlighet att visa att man jobbar med öppna kort inför den åländska allmänheten. Därför upprepar vi här våra frågor på allmänhetens vägnar. För att underlätta en aning för svaranden har vi tagit bort några delfrågor:

1) Måste självstyrelselagen ändras för att Finland ska kunna genomföra sin social- och hälsovårdsreform?
2) Vad händer ifall Åland säger nej till att anpassa självstyrelselagen till den finländska reformen?
3) På vilket sätt påverkas ålänningarna konkret om:
• självstyrelselagen inte anpassas till den finska reformen?
• självstyrelselagen anpassas till reformen?

Oklara ersättningar

Och så slutligen:

4) Vad innebär social- och hälsovårdsreformen i Finland konkret för ålänningarna på kort sikt och på lång sikt då det gäller den sjuk-, tandläkar-, läkar-, transport- och medicinkostnadsersättning som idag betalas av FPA?

Ålands framtid
Styrelsen

Tillbaka