sv en

Debatt

Så vill ÅF garantera ålänningarna ett lägre elpris

Anders Eriksson 21.09.2022

Att energiförsörjningen är en av de större framtida utmaningarna framkom med all tydlighet vid Nordiska rådets möte på Island nyligen. Som känt ställer sig Ålands Framtid positiv till de storskaliga vindkraftssatsningar som planeras på Åland. Givetvis understöder vi alla möjligheter att producera ren energi.

Ekonomiska mål?

Frågan många ålänningar ställer är vilken miljöpåverkan dessa satsningar har. Dessutom bör den ekonomisk nyttan för Åland klarläggas öppet och transparent.

Vindkraftverk.
Ett av tio vindkraftverk på Långnabba i Eckerö.

Därför ställde jag under frågestunden i lagtinget 12 september frågan vilka direkta ekonomiska mål regeringen har när det gäller de kommande storsatsningarna?
Vidare undrade jag om ansvarig minister Alfons Röblom (HI) anser att regeringen har den kompetens och de resurser som krävs för hantera satsningar av den här storleksordningen?

Svävande svar

Svaret jag fick var aningen svävande. Röblom lovade att ha koll på ”what’s in it for us” (vad får vi ut av detta) och räknar med att Åland kommer att ha inkomster från arrende och eventuella skatter. Storleken på dessa arrenden och vilken typ av skatter det handlar om kunde inte ministern uttala sig som.

Ålands regering föreslår i tredje tilläggsbudgeten 15 miljoner euro i garantier till våra lokala elbolag. Det är bra, men vi behöver göra mera.

De planerade storsatsningarna på vindkraft kan ge Åland stora inkomster i form av arrenden och fastighetsskatt med mera. Det är något vi ska ta vara på. Det viktiga är dock att pengarna fördelas ut till främst de berörda kommunerna och inte stannar i en allt större centralförvaltning.

Proaktiva och smarta

När det gäller de skenande energikostnaderna gäller det att vi är proaktiva, smarta och tänker framåt. Därför bör Ålands regering villkora tillstånden så att de vindkraftsbolag som ges tillstånd att exploatera våra havsområden åläggs att subventionera de åländska elbolagen med ett lågt fast pris för den åländska marknaden.

Då kommer vindkraftssatsningarna alla ålänningar till godo och besvär och kritik kan börja klinga av.

Garanteras ett lågt elpris

Kan regeringen tänka sig att jobba enligt detta förslag? Ministern svarade tyvärr inte rent ut.
Enligt mig och Ålands Framtid ska de vindkraftsbolag som exploaterar våra orörda havsområden subventionera våra lokala elbolag så att vi ålänningar garanteras ett lågt fast elpris.

Anders Eriksson, lagtingsledamot
Ålands Framtid

Tillbaka