sv en

Debatt

Är barnskyddet ett urholkat luftslott?

Det är nu ungefär ett år sedan Mariehamns barnskydd fick kritik för bland annat långa behandlingstider. Snabbt berättades det om vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Men hur gick det…

Besiktningsbefria äldre bilar och motorcyklar

I dag är bilar och motorcyklar äldre än 30 år och som är veteranbesiktade befriade från årlig besiktning. Det är ett riktigt bra regelverk då dessa fordon körs väldigt sparsamt…
Ove Andersson 17.09.2019

Lättläst – Så röstar du i valet

Alla har rätt att bestämma. Du har rätt att bestämma över dig själv. Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra. Samhället ger dig stöd Alla har rätt att…

Ut ur MISE, jag tack!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade. Vi har ett enfackskärl med tömning en gång…

Dags att byta taktik mot Finland

För andra gången på någon vecka skickar justitieministeriet officiella handlingar på finska till Åland. Denna gång handlar det om ett yttrande angående en ändring av offentlighetslagen. Av de 214 sidor…
06.09.2019

Returnera direkt till avsändaren

Ännu en gång dimper en diger lunta från justitieministeriet ner på landskapsregeringens bord. Ännu en gång på finska, med endast en kortfattad sammanfattning på svenska. Ännu en gång viker sig…
Jonny Landström 03.09.2019

Kostnadsfria SFI-kurser även för dem som jobbar

Under 2018 ökade Ålands befolkning med 300 personer varav ungefär 200 personer kom från utomnordiska länder. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att…

Upphandling av elhybridfärja mycket ogenomtänkt

Landsregeringen har fattat beslut om att upphandla/köpa ny färja och tjänster för i runda tal 60 miljoner euro, en färja som bara kommer kunna användas i två hamnar, och inte…

Hoppas HFD stoppar det huvudlösa slöseriet

Det huvudlösa slöseriet med skattemedel på kortruttsprojektet på västra Föglö fortsätter i oförminskad takt. Nu har regeringen även ingått kontrakt för väg- och broentreprenaden för 26,5 miljoner euro. Före det…

ÅF-medlem och feminist? Javisst!

Jag är uttalad feminist och har sedan starten känt mig välkommen i Ålands Framtid. Inom partiet, som genom åren fått något av en gubbstämpel, upplever jag öppenhet, tolerans och bredd…
Ove Andersson 27.08.2019

Public service-debatten måste bygga på fakta

Public service (PS) tillkom i en tid då det varken fanns kommersiella radio- och tv-kanaler eller internet. Syftet var att producera radio och tv för den breda allmänheten. För att finansiera…
Peggy Eriksson 26.08.2019

Hellre sakfrågor än provokation

Det är mycket om poddar, bloggar och debattklimat just nu. Men oftast verkar det mera handla om språkbruket i stället för om innehållet. Och det borde ju vara mycket viktigare.…