sv en

Debatt

Öppna frågor till Ålands regering – dags att ålänningarna får svar

Efter tolv års och oräkneliga timmars förhandlande läggs reformen av självstyrelselagen på is. Det är resultatet av det första mötet mellan Ålands regering och den nya Ålandsministern Thomas Blomqvist (SFP) förra måndagen.

Beslutet kan inte ses som något annat än ett gigantiskt misslyckande. Av Ålands ursprungliga, politiskt helt eniga offensiva hållning om en modernisering av självstyrelsesystemet enligt så kallad ramlagsmodell finns i stort sett ingenting kvar. Del efter del har kompromissats bort och i dag återstår endast för Åland kostsamma symbolfrågor.

Harry Jansson.
… och vicelantrådet Harry Jansson (C) bör informera ålänningarna om den fortsatta revisionen av självstyrelselagen.
Veronica Thörnroos
Lantrådet Veronica Thörnroos (C)…
Skrivet i stjärnorna

Men förhandlingarna ska fortsätta, lovar parterna. Målsättningen är att tillsätta en arbetsgrupp med en ”oberoende ordförande” för att föra den stora reformen vidare. Hur i praktiken detta ska gå till och vad utgångspunkten i förhandlingarna blir står skrivet i stjärnorna.

Det finns heller inga garantier för att Finlands kommande regering efter riksdagsvalet i april nästa år fullföljer löftet eller ens har intention att reformera självstyrelsen.

Spel med höga insatser

Trots att alla större frågor fortfarande är olösta är lantrådet Veronica Thörnroos (C) och vicelantrådet Harry Jansson (C) beredda att i blixtfart förbereda en ”mindre” justering av självstyrelselagen för att anpassa lagen till den jättelika social- och hälsovårdsreformen i Finland. I utbyte får Åland igenom smärre symbolfrågor som parterna redan är överens om.

Det här är ett politiskt spel med väldigt höga insatser för Åland – ett spel som Åland hittills alltid förlorat.

Dags att svara på frågor

Ålands Framtid anser att det är hög tid att Ålands regering på ett begripligt sätt öppet informerar allmänheten om fördelarna och riskerna med det man nu är beredd att göra. Därför ber vi regeringen att på alla ålänningarnas vägnar konkret svara på följande frågor:

• Måste självstyrelselagen ändras för att Finland ska kunna genomföra sin social- och hälsovårdsreform?

• Vad händer ifall Åland säger nej till att anpassa självstyrelselagen till den finländska reformen?

• Kan Åland använda ovanstående justering av självstyrelselagen som ett argument för att får igenom ytterligare åländska krav, till exempel behörighet, som Finland hittills sagt nej till?

Harry Jansson.
Vicelantrådet Harry Jansson (C) med ansvar för revisionen av självstyrelselagen har extra mycket huvudbry just nu.
Hur påverkas ålänningarna?

På vilket sätt påverkas ålänningarna konkret om:

• självstyrelselagen inte anpassas till den finska reformen?

• självstyrelselagen anpassas till reformen?

Och vidare:

• Vad innebär social- och hälsovårdsreformen i Finland konkret för ålänningarna på kort sikt och på lång sikt, till exempel då det gäller den sjukkostnadsersättning som i dag betalas via FPA?

• Hur påverkar reformen Ålands ekonomi på kort och lång sikt?

Ålands Framtid
Styrelsen

Tillbaka