sv en

Nyheter

Kalender

Ordförandens nyårshälsning: Utökat självbestämmande utgör Ålands framtid

Ove Andersson 30.12.2022

Anders Eriksson fick överraskande tack för sin insats i Nordiska rådet

Ove Andersson 15.12.2022
I måndags dök två av Anders Erikssons tidigare medarbetare vid Nordiska rådet upp på Åland för att avtacka honom för hans mångåriga insats för det nordiska samarbetet. – Måste erkänna att jag blev så rörd så underläppen började darra, säger Eriksson. Då Centern i början av november valde att peta Anders Eriksson från Ålands delegation i Nordiska rådet innehade han…

Ö-samhällens inflytande inom EU diskuterades på EFA:s styrelsemöte

Ove Andersson 10.12.2022
Självstyrda ö-samhällens och kvinnors engagemang och inflytande inom EU diskuterades vid European Free Alliances (EFA) senaste styrelsemöte i Bryssel. Ålands Framtids ordförande och EFA:s viceordförande Peggy Eriksson rapporterar från mötet.  Peggy Eriksson, tredje från höger, deltog under veckan i EFA:s styrelsemöte i EU-parlamentet i Bryssel.   Mötet hölls i onsdags i EU-parlamentet i Bryssel, Belgien. På agendan stod reflektioner över det…

Anders Eriksson i Hbl: Samerna får det bättre, ålänningarna sämre

Ove Andersson 06.12.2022
Artikeln är hämtad från Hbl 3.12.2022 Vad betyder den finska självständighetsdagen för en ålänning som i årtionden kämpat för ett starkare självstyre för Åland? HBL ställde frågan till politikern Anders Eriksson, som tycker att den finländska överhögheten beter sig respektlöst mot den åländska autonomin. Anders Eriksson får ibland frågan vad han har emot Finland. Absolut inget, brukar han svara. Hans…

Skapa ett Självstyrelsecenter inom Ålands högskola

Ove Andersson 30.11.2022
Det krävs en omfattande och bred kompetens för att upprätthålla och utveckla självstyrelsen, dels på det allmänna planet inom förvaltningen, dels genom kvalificerad självstyrelsekompetens inom folkrätt och internationella relationer. Vår egen lagberedning har en viktig roll när det gäller att i lagframställningar kunna motivera och utmana inom riksdagen och statsförvaltningen etablerade definitioner av rättsområden som i praktiken motiverar självstyrelselagens syfte.…

Den unika hamnen på Signilskär förfaller

Ove Andersson 29.11.2022
Den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär väster om Eckerö håller på att förfalla. Därmed riskerar ett minnesmärke av unikt hantverk gå förlorat. Delar av den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär har rasat samman. Ett unik minnesmärke hotar att gå förlorat om inget görs. Signilskär har historiskt haft central roll i förbindelserna mellan Åland och Sverige. Här…

Förslag till Ålands budget 2023: Privatisering minskar svällande offentlig sektor

Ove Andersson 24.11.2022
Tvärt emot vad som utlovas i den sittande regeringens eget program blir Ålands förvaltning bara större och större. I budget för nästa år tillkommer ytterligare 40 årsverken. Ur regeringsprogrammet framgår: ”Trenden att den offentliga sektorn växer snabbare än den privata skall brytas under perioden.” Gynnar inte ekonomisk tillväxt I stället för att visa återhållsamhet i ekonomiskt utmanande tider öser regeringen…

Ålänningarna måste garanteras fördelar med vindkraftparker till havs

Ove Andersson 22.11.2022
Vindkraften som energikälla ligger i tiden. Åland har alla förutsättningar att bli en vindkraftsregion av rang, något vi snabbt bör ta vara på. Men som med all ansvarsfull politik bör regeringen och lagtinget på förhand veta vad konsekvenserna av tagna beslut blir. I budgetförslaget för 2023 anhåller landskapsregeringen om lagtingets samtycke till att, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, utarrendera…

Kalender