sv en

Debatt

Tänk på våra barn i krisens spår

Linda Jansson 21.09.2022

Vi går emot en vinter med minst fördubblade elpriser som slår hårt mot både företagen och de privata hushållen, särskilt hushåll med svag ekonomi. Den politiska debatten handlar just nu mest om utbyggd vindkraft, solkraft och kärnkraft, men inget enskilt av alternativen kan rädda oss från energikrisen som finns här och nu.

Nu är goda råd dyra för i synnerhet hushåll med eluppvärmning. Även med inbesparande energiåtgärder blir det i vissa fall svårt att få ihop ekonomin varje månad. KST larmar om att behovet av utkomststöd kommer att öka till följd av de skenande energipriserna och rekordhög inflation som gör att vi får allt mindre för pengarna.

Påverkar våra barns mående
Görs inget i tid för att kompensera kommunerna för de utökade kraven på barnomsorgen är jag rädd för att vi inom kort står inför samma problematik som inom äldreomsorgen, skriver Linda Jansson.

Vem kommer i det här sammanhanget ihåg den utbredda psykiska ohälsan bland våra barn och ungdomar? Knappast kommer deras måendet bli bättre om deras vårdnadshavare börjar få svårt att få pengarna att räcka till det mest basala som mat och värme.

Vår regering vill dela ut drygt två miljoner mer i landskapsandelar till kommunerna detta år med en uppmaning om att pengarna ska användas för att förbättra personalkrisen inom åldringsvården. Bra så, om det nu skulle finnas personal att tillgå vill säga.

Riskerar gå på knäna

Vad som helt glöms bort är att barnomsorgen står inför samma problematik med utbildad personal som slutar och är svår att ersätta, vilket gör att verksamheten riskerar gå på knäna och att ännu färre, trygga vuxna finns där för våra barn.

Den nya barnomsorgs- och läroplanen ställer stora krav på dem som jobbar. Den utökade subjektiva rätten för föräldrar till heltidsplats på dagis som lagtinget klubbade igenom i maj i år skapar dessutom högst sannolikt en högre beläggning på våra daghem.

Regeringen har lovat utreda effekterna av lagen i efterhand och kompensera kommunerna för kostnadsökningarna.

Inte kompenseras i efterhand

Görs inget i tid för att kompensera kommunerna för de utökade kraven på barnomsorgen är jag rädd för att vi inom kort står inför samma problematik som inom äldreomsorgen. Personal blir sjukskriven/utarbetad och våra barn blir ännu mer i obalans då deras behov varken tillgodoses på dagis eller hemma, då föräldrarna dessutom tvingats jobba mer för att få hushållet att gå runt.

Överförs ännu mera jobb på barnomsorgen går det inte att dela ut kompensation i efterhand. Pengar till att stärka personalresurserna som ska finnas för våra barn måste satsas nu.

Linda Jansson
Ålands Framtid

Tillbaka