sv en

Debatt

Peggy Eriksson 03.11.2022

Peggy Eriksson i Hbl: Finland måste leva upp till sina internationella förpliktelser

Av vilken orsak kan inte Finland följa den nordiska (danska) modellen vad gäller sättet att bemöta och behandla det sedan 100 år självstyrda Åland? Finland genomför en enorm social- och…

Så kan vi rädda äldreomsorgen

Antalet äldre i vårt samhälle blir allt fler och ser ut att fortsätta öka under överskådlig framtid. Det innebär att personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre som…
Jonny Landström 20.10.2022

Låt oss höja skolornas matpeng

Våra barn och unga behöver en bra start på dagen. Förutom god sömn är frukosten viktig. I det fallet får vi inte glömma eller gömma föräldraansvaret. Visst finns det föräldrar…

Ålands Framtid är det främsta självstyrelsepartiet

Ålandstidningens ledare måndagen den 17 oktober kräver en genomlysning av skribentens analys av det politiska läget inför valåret 2023. Ålands Framtid är mycket riktigt som det beskrivs ”det mest uttalat…
Peggy Eriksson 11.10.2022

Ensidig rapport om strukturella hinder för hållbar utveckling

Nyligen publicerade föreningen bärkraft.ax en rapport om ”strukturella hinder” för att förverkliga målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Rapporten bygger på intervjuer med ”21 anonyma nyckelpersoner med god kännedom inte…
Jonny Landström 06.10.2022

Statliga Veikkaus diskriminerar oss ålänningar

Spelbolaget Veikkaus, som ägs av finska staten, diskriminerar oss ålänningar. I nuläget kan vi spela på Veikkaus kupongspel endast vid besök i Finland. Nästa år inför bolaget id-tvång på kupongspel…

Vi väntar på svar från Ålands regering

Den 12 september ställde vi i en insändare ett antal frågor till Ålands regering om vad den förestående social- och hälsovårdsreformen i Finland betyder för ålänningarna. Nu, tre veckor senare,…

Finsknationalismen är ett språkligt hot mot Åland

Då Norden och Europa försöker hantera akuta utmaningar med krig, energikris och skenande inflation passar Sannfinländarna på att återigen attackera svenska språket ställning och existens inom Finland. Som vanligt går…
Rolf Granlund 27.09.2022

Stadens nya Mise-direktiv löser inte problemen

Missnöjet med avfallsmyndigheten Ålands miljöservice (Mise) ligger och pyr och blossar med jämna mellanrum upp till en berättigad kritikerstorm mot det kommunala avfallsmonopolet, som inte följer lag eller ordning. På…
Linda Jansson 21.09.2022

Tänk på våra barn i krisens spår

Vi går emot en vinter med minst fördubblade elpriser som slår hårt mot både företagen och de privata hushållen, särskilt hushåll med svag ekonomi. Den politiska debatten handlar just nu…
Anders Eriksson 21.09.2022

Så vill ÅF garantera ålänningarna ett lägre elpris

Att energiförsörjningen är en av de större framtida utmaningarna framkom med all tydlighet vid Nordiska rådets möte på Island nyligen. Som känt ställer sig Ålands Framtid positiv till de storskaliga…

Öppna frågor till Ålands regering – dags att ålänningarna får svar

Efter tolv års och oräkneliga timmars förhandlande läggs reformen av självstyrelselagen på is. Det är resultatet av det första mötet mellan Ålands regering och den nya Ålandsministern Thomas Blomqvist (SFP)…