sv en

Debatt

Yvonne Sundbom Korpi: Viktiga frågor för oss ålänningar

Ålands självstyrelse är grundbulten för ett välmående Åland. Vi måste få respekt och gehör från Helsingfors vad gäller utvecklingen av den. För att sjukvård, åldringsvård skola och omsorg ska fungera…
Rolf Granlund 01.09.2023

Hushållen kan kräva tillbaka för högt fakturerade avgifter från Mise

Nyligen kom landskapsregeringen med ett tydligt besked om att Proans verksamhet inom Mise är olaglig. Tidigare har även Proans vd och Mises ordförande erkänt detta. Mises ordförande medger även att…
Peggy Eriksson 31.08.2023

Vi vill att hela Åland ska leva

Vi vill att det skall finnas service, skolor och äldreomsorg runt om på Åland. Det garanteras så länge kommunerna har egna skattemedel för att finansiera och lokalisera service där den…
Jonny Landström 29.08.2023

Låt Lilla holmen blomma för barnen och kultur

Stadsutvecklingsnämnden beslöt år 2022 att k-märka den rätt så slitna paviljongen och fågelhuset på Lilla holmen, där ÅF:s representant Pelle Hägglund röstade emot k-märkning. [caption id="attachment_8789" align="alignright" width="611"] Lilla holmen…
Jonny Landström 17.08.2023

Ta fram en ny lärobok om självstyrelsen

Det är av yttersta vikt att elever och lärare på Åland har tillgång till en uppdaterad lärobok som behandlar Ålands självstyrelse och demilitarisering – bakgrund, nutid och framtid. Denna kunskap…
Rolf Granlund 15.08.2023

Rolf Granlund: Vi ålänningar måste försvara demilitariseringen

Våra högsta politiska företrädare uppvisar en oroande passivitet då Ålands demilitariserade status i allt högre grad ifrågasätts och nu ska analyseras från finskt håll. Demilitariseringen utgör tillsammans med självstyrelsen fundamentet…
Linda Jansson 10.08.2023

Linda Jansson (ÅF): Dagisbarn har mindre sommarledighet

Allt fler barn går längre dagar på dagis. Det har även kommit till min kännedom att fler barn än förut varit utan sammanhängande längre ledighet i sommar och detta delvis…

Utrikespolitik är inte beroende av behörighet utan av status

Använder vi inte vår demokratiska rättighet att ha en åsikt, då kommer någon annan att fylla det tomrummet. Det är just vad som händer på Åland. [caption id="attachment_6731" align="alignright" width="319"]…
Anders Eriksson 31.07.2023

Anders Eriksson: Lantrådets undfallenhet skadar Ålands sak

Förra söndagen hade Hufvudstadsbladet en intressant artikel om att Grönland och Färöarnas ledare är kritiska över att de blev exkluderade från det nordiska toppmötet med president Joe Biden i Helsingfors…

Yvonne Sundbom Korpi: Lite funderingar i sommarvärmen

Debattklimatet har hårdnat här hemma, precis som i vår omvärld. Det verkar tendera till att bli helt respektlöst mellan varven. Just nu under rådande sommarvärme letar alla partier efter ”viliga”…
Rolf Granlund 09.07.2023

Mise bör redovisa hushållens kostnader för producentansvaret

I november 2008 presenterades Producentansvar Åland Ab (Proans) som en lösning för att få ordning på det bristande, för att inte säga obefintliga producentansvaret bland företagen på Åland för insamling…
Brage Eklund 27.06.2023

Storskalig vindkraft ska ge ålänningarna sänkt energipris

Så gott som alla partier ser en satsning på utbyggd vindkraft som ett steg att nå hållbarhetsmålen. Men för att nå de politiskt satta målen måste näringslivet och ålänningarna vara…