sv en

Debatt

Jonny Landström 14.03.2023

Finsk Marin anlände till Åland i sista minuten

Efter nästan fyra på posten som Finlands stadsminister kom slutligen Sanna Marin (SDP) på sitt första officiella besök till Åland. Stadsministern ”missade” höjdpunkten på vårt 100-årsjubileum under självstyrelsedagsfirandet i fjol…
Gunnar Granlund 10.03.2023

Ensidig rapportering från funktionshinderdebatt

Ålandstidningens referat från handikappförbundets politiska debatt i tisdags hade tyvärr fullständigt slagsida till förmån för kandidaterna i riksdagsvalet, trots att debatten uttryckligen var ett avstamp inför höstens lagtings- och kommunalval.…
Jonny Landström 09.03.2023

Enhetliga regler för kontroll av hemundervisning

I Mariehamn har hemundervisande barn ökat markant från 3–4 barn år 2015 till 43 barn år 2023. På hela Åland så finns det cirka 110 barn i hemundervisning. Mariehamns stad…
Anders Eriksson 20.02.2023

Moderaternas flört med företagarna är inte trovärdig

Under den pågående mandatperioden har regeringens insatser för att skapa bättre förutsättningar för det åländska näringslivet lyst med sin frånvaro. Vissa försök har gjorts för att mildra effekterna av den…
Jonny Landström 07.02.2023

Finskt förbud mot införsel av snus stoppar taxfree-köp

En arbetsgrupp vid finska social- och hälsovårdsministeriet vill förbjuda privat införseln av snus. Ambitionen är att genomföra förbudet under nästa mandatperiod. Förslaget är ett av flera för att göra Finland…

Inglasad gågata ger ett levande centrum året runt

Det är med sorg vi konstaterar att skenande inflation, stigande räntor, minskad köpkraft och oresonliga merkostnader av skattegränshantering slår hårt mot vårt småskaliga näringsliv, inte minst mot handeln i Mariehamns…

Kunskap om självstyrelsen ger oss ökad makt

Vi inom Ålands Framtid ställer oss ständigt frågan varför inte självstyrelsen engagerar ålänningarna? Självstyrelsen utgör ju trots allt fundamentet för det samhälle vi har idag. Utan vår rätt att bestämma…

Ännu större barngrupper förödande för daghemmen

I ett läge där personalen redan går på knäna på grund av överbelastning ska nu småbarnsgrupperna inom stadens barnomsorg ytterligare förtätas, alltså bli ännu större. [caption id="attachment_8496" align="alignright" width="606"] "Våra…
Brage Eklund 19.01.2023

Kommunerna garanterar grundtrygghet för invånarna

Jag vill spinna vidare på Gustaf Sauréns tänkvärda insändare i Ålandstidningen den 10.1. Våra 16 kommuner skapar i sig ett hållbart skatteunderlag om det inte vore för alla nya pålagor…

Enkät om Åland väcker huvudbry

[caption id="attachment_8485" align="alignright" width="467"] På frågan om ”Medborgarskap” finns ”Åländskt” som ett alternativ trots att det i praktiken inte existerar.[/caption] I dagarna har en enkät från en organisation som kallar…

Tack för ditt stöd, Simon Påvals

Vi vill rikta ett tack till Liberalerna och Simon Påvals för hans insändare den 12 december om att det snarast bör inrättas en lättillgänglig ungdomsmottagning på Åland. [caption id="attachment_8453" align="alignright"…
Jonny Landström 13.12.2022

Finska Posti har inte rätt att särbehandla Åland negativt

Utan att på förhand informera berörda myndigheter på Åland, inför finska Posti vid årsskiftet ett ”färjetillägg” på 5,50 euro på alla företagspaket från Finland och Åland. Det statlig ägda postbolaget…