sv en

Debatt

Yvonne Sundbom Korpi: Viktiga frågor för oss ålänningar

Ålands självstyrelse är grundbulten för ett välmående Åland. Vi måste få respekt och gehör från Helsingfors vad gäller utvecklingen av den.

För att sjukvård, åldringsvård skola och omsorg ska fungera på bästa möjliga sätt, och som vi vill, måste självstyrelsen respekteras. Under de senaste åren har Helsingfors ”kört” över såväl Ålands lagting som regering i flera viktiga frågor som berör vårt Åland, fullständigt respektlöst.

Argumentera för vår sak

Det borde inte behövas sägas, men Åland måste få kunna, och ska argumentera för sin sak och sina rättigheter. Revideringen av självstyrelselagen borde redan varit klar.

”Nu är det val i oktober och jag tycker att du som väljare, ska se tillbaka vad din kandidat eller ditt parti har åstadkommit under de fyra åren, utifrån deras vallöften”, påpekar Yvonne Sundbom Korpi. Bild: Val.ax.

Svenska språket, står vi inte upp för svenska språket får vi svårare i framtiden vad gäller allt ovanstående. Åland är enspråkigt svenskt, och det skall respekteras ifrån Helsingfors.

Vi har rätt att kräva att alla juridiska dokument skall komma på svenska, utan att problematiseras!

Samarbete kring skattegränsen

Taxfreen och skattegränsen behövs för att vi fortsättningsvis ska ha det bra på Åland. Skattegränsen är dock inget nytt problem. Problemet borde ha åtgärdats långt tidigare.

Nu har dock flera partier fått upp ögonen och påtalat att skattegränsen måste göras osynligare och mer lättskött för alla, men främst för våra företagare.

Här krävs det stort samarbete mellan partierna. Inte bara fokusera och basunera ut det i valtider!

Tomma vallöften

Tunnel och skärgårdstrafiken, där Centern och Obundna gick till val, med tunnel till Föglö (bara valpropaganda?) Dessutom sa Centern att hela Åland ska leva!

Vad har hänt under den senaste mandatperioden? Ingenting annat än osämja och nedmontering av skärgårdstrafiken. Är det att hela Åland ska leva? För mig betyder det, även landsbygd och skärgård!

Vad har din kandidat gjort?

Nu är det val i oktober och jag tycker att du som väljare, ska se tillbaka vad din kandidat eller ditt parti har åstadkommit under de fyra åren, utifrån deras vallöften.

Allt tar sin tid, men åter igen. Om alla skulle vara lika aktiva under mandatperioderna som inför val, skulle säkert bra resultat redan ha kunnat redovisats, vilket gjort att förtroendet för politikerna ökat, och framförallt gjort dem värda sin lön, som är skattebetalarens pengar!

Yvonne Sundbom Korpi (ÅF)

Tillbaka