sv en

Debatt

Ta fram en ny lärobok om självstyrelsen

Jonny Landström 17.08.2023

Det är av yttersta vikt att elever och lärare på Åland har tillgång till en uppdaterad lärobok som behandlar Ålands självstyrelse och demilitarisering – bakgrund, nutid och framtid.

Denna kunskap är central för att säkerställa Ålands utveckling varför det är avgörande att kommande generationer har en god insikt och förståelse för Ålands särställning inom Finland.

Den senaste boken i ämnet är skriven i slutet av 1990-talet och är till stora delar inaktuell vad gäller beskrivning av närtid. Mycket har hänt sedan dess.

Mycket viktig kunskap

Som en autonom del av Finland har Åland en unik ställning, med egen lagstiftningsrätt som ger oss rätt att själva besluta om många frågor.

”Kunskap om Ålands självstyrelse hjälper eleverna, som framtidens samhällsbyggare, att förstå den avgörande betydelse dessa två hörnstenar har för vår autonomi”, skriver Jonny Landström och Linda Jansson.

Det är viktigt att våra unga förstår hur viktigt det är att bevara och utveckla dessa rättigheter och på vilken betydelse självstyrelsen har haft och har för att förverkliga vårt moderna, svenskspråkiga samhälle.

Skapar engagemang

En lärobok om Ålands internationellt förankrade status skulle inte bara hjälpa eleverna att förstå vad den innebär, utan också ge dem insikt i hur Ålands självstyre fungerar i praktiken.

Genom att lära sig om det politiska systemet och de rättigheter som Åland och vi ålänningar har, kommer eleverna att kunna delta mer aktivt i samhällsdebatten och utvecklingen av Åland. Det tryggar även för en återväxt att engagera sig politiskt.

Efterlyser ny lärobok

Lärare vi talat med efterfrågar en uppdaterad lärobok i undervisningen som skulle fungera som en viktig del för att undervisa om självstyrelsen och demilitariseringen på ett tydligt, självklart och effektivt sätt.

Kunskap om Ålands självstyrelse hjälper eleverna, som framtidens samhällsbyggare, att förstå den avgörande betydelse dessa två hörnstenar har för vår autonomi.

Bevara Ålands status

Därför är det viktigt att regeringen och utbildningsavdelningen ser till att en lärobok om Ålands självstyrelse blir skriven för elever och lärare. En sådan bok skulle inte bara bidra till att utveckla elevernas förståelse för självstyrelsen och demilitariseringen, utan också hjälpa till att bevara Ålands unika ställning i framtiden.

Jonny Landström
Linda Jansson
Ålands Framtid

Tillbaka