sv en

Debatt

Mise bör redovisa hushållens kostnader för producentansvaret

Rolf Granlund 09.07.2023

I november 2008 presenterades Producentansvar Åland Ab (Proans) som en lösning för att få ordning på det bristande, för att inte säga obefintliga producentansvaret bland företagen på Åland för insamling av förpackningar.

Det offentligt ägda bolaget skulle fungera som en ”morot” för att förmå företagen att sköta och bekosta insamlingen, eller åtminstone delar av den. Företagen fick välja mellan att låta Proans sköta uppdraget mot en årlig avgift baserad på företagens vinst eller sköta det själva.

Hushållen tvingas betala dubbelt

Nu nästan 15 år senare kan vi konstatera att moroten inte fungerade. I stället för företagen är det hushållen som under alla dessa år fått och fortfarande får stå för den absoluta merparten av notan för företagens producentansvar genom att inte bara betala en gång, utan två.

I eftertankens kranka blekhet över detta misslyckande försök och olagliga sätt att överföra producentansvaret på hushållen vore det inte mer än rätt att Mise öppet redovisar hushållens faktiska kostnader för detta de fem senaste åren och samtidigt hur stor del företagen stått för, skriver insändarskribenterna.

Först betalar vi som konsumenter en avgift för producentansvaret som finns inbakad i priset på en förpackad vara i affären. Sedan betalar vi ytterligare en gång för att bli av med förpackningarna som sorterat hushållsavfall.

Miljontals euro per år

Med tanke på att vårt hushållsavfall till den absolut största delen är förpackningar av olika slag handlar det om miljontals euro per år som företagen sluppit och slipper betala.

Ålands Framtid har i stort sett som enda parti lyft fram och kritiserat det här missförhållandet i flera år, som trots att det strider mot lagen tillåtits fortsätta med tillsynsmyndigheten landskapsregeringens goda minne.

Fram till nu, då regeringen äntligen sätter ned foten och kräver att det praktiska och faktiska producentansvaret senast från årsskiftet ska övertas av företagen.

Sätter äntligen ned foten

Proans Ab är i dag ett dotterbolag i den kommunala avfallsmyndigheten Mise, vars ordförande nu konstaterar faktum att producentansvaret inte är en kommunal angelägenhet. Därmed kan inte heller de hushåll som är anslutna till Mise vara skyldiga att betala en hämtningsavgift för att bli av med förpackningsavfallet.

Således har det även varit fel att hushållen i nästan 15 års tid tvingats betala avgiften. Det inbegriper för övrigt alla åländska hushåll med kommunal sophämtning.

Mise bör redovisa kostnader

I eftertankens kranka blekhet över detta misslyckande försök och olagliga sätt att överföra producentansvaret på hushållen vore det inte mer än rätt att Mise öppet redovisar hushållens faktiska kostnader för detta de fem senaste åren och samtidigt hur stor del företagen stått för.

Vi och många med oss ser fram emot att få ta del av dessa siffror.

Tillbaka