sv en

Debatt

Rolf Granlund: Vi ålänningar måste försvara demilitariseringen

Rolf Granlund 15.08.2023

Våra högsta politiska företrädare uppvisar en oroande passivitet då Ålands demilitariserade status i allt högre grad ifrågasätts och nu ska analyseras från finskt håll.

Demilitariseringen utgör tillsammans med självstyrelsen fundamentet för vårt samhälle. Utan dessa två hörnstenar vore inte Åland vad det är i dag. Fredens öar.

Att som lantrådet huka med hänvisning till att Åland inte ska lägga sig i Finlands säkerhets- och utrikespolitik, trots att det direkt berör grundvalarna för det åländska samhället, visar på ett svagt ledarskap som inte tillvaratar Ålands och ålänningarnas demokratiska och existentiella intressen. Här får vi hoppas att lagtingets talman, som Ålands högsta politiska företrädare, agerar.

Bevaka våra intressen

Då utrikesministeriets rättschef säger att Finland eventuellt ska kontakta de stater som garanterar Ålands status (signatärmakterna), ifall den nu pågående juridiska utredningen kring demilitariseringen påkallar det, gäller det för Åland och ålänningarna att på alla sätt bevaka våra intressen.

Vi ålänningar måste själva aktivt stå upp för det politiska och folkrättsliga försvaret av Ålands unika internationella status. Vi kan inte sitta passiva och räkna med att någon annan gör det åt oss, skriver Rolf Granlund (ÅF).

Som Ålands Framtids viceordförande Maiken Poulsen Englund tydligt förklarade i en insändare den 3 augusti har Åland all rätt i världen att ha synpunkter på frågor som direkt berör vårt örike och vår internationella ställning. Då handlar det inte om formell behörighet utan om vilken status ålänningarna tillskriver sig själva och i förlängningen erhåller.

Lantrådet ger Finland rätt

I en intervju i Nya Åland den 8 augusti försvarar lantrådet sin brist på agerande i offentligheten och hävdar att förvaltningen varit i kontakt med Utrikesministeriet. Några detaljer ges inte med hänvisning till sekretess.

I Ålands radios debatt kring demilitariseringen den 8 augusti fortsatte lantrådet att försvara sin hållning till frågan och lyfte fram att hon som Ålands regeringschef vet mycket mer i frågan än gemene ålänning.

Hon passade även på att välkomna den juridiska utredningen kring demilitariseringens grunder och underströk att Finland ännu inte fattat något beslut om att höra signatärmakterna.

En egen utredning

I stället för att stå upp och engagera sig för ålänningarnas sak försvarar alltså lantrådet Finlands agerande så här långt. Varför gör inte Åland en egen intern utredning så man har ett klart upplägg för bemötande ifall den finska utredningen kommer till en annan slutsats?

Utan Ålands Framtids agerande efter uttalandena av Utrikesministeriets rättschef förra veckan hade knappast frågan om Ålands demilitarisering kommit upp på bordet just nu. Det visar hur viktig roll Ålands Framtid har för att försvara och utveckla vårt självstyrda örike.

Måste aktivt bevaka

Det visar också att vi ålänningar aldrig får eller kan ta vår demilitariserade och neutraliserade status eller självstyrelsen för given.

Vi ålänningar måste själva aktivt stå upp för det politiska och folkrättsliga försvaret av Ålands unika internationella status.

Vi kan inte sitta passiva och räkna med att någon annan gör det åt oss.

Rolf Granlund
Ålands Framtid

Tillbaka