sv en

Debatt

Låt Lilla holmen blomma för barnen och kultur

Jonny Landström 29.08.2023

Stadsutvecklingsnämnden beslöt år 2022 att k-märka den rätt så slitna paviljongen och fågelhuset på Lilla holmen, där ÅF:s representant Pelle Hägglund röstade emot k-märkning.

Lilla holmen kunde bli en ”Barnens ö” med en sammanhängande strand till Gröna udden med olika aktiviteter för de yngre, påpekar Jonny Landström. Foto: Visitaland.com

Stadsfullmäktige fattar det formella beslutet om k-märkning, vilket man inte ännu har gjort. Ingen av byggnaderna är så pass gamla att de kan anses ha något kulturhistoriskt värde. En k-märkning omöjliggör en rivning och fördyrar dessutom avsevärt en renovering av byggnaderna. Det försvårar även en allmän utveckling av Lilla holmen.

Stor potential

Men vad händer med Lilla holmen? Inget! Det görs en massa utredningar, som bara kostar pengar i stället för att utveckla området som har stor potential.

Det som behövs är en genomtänkt vision för hur Lilla holmen ska se ut och vara i framtiden. Jag skrev i en tidigare insändare, att man till exempel kunde skapa en ”Barnens ö” med en sammanhängande strand till Gröna udden med olika aktiviteter för de yngre.

Perfekt för kultur

Försök med sommarteater har även visat att området passar utmärkt för kulturevenemang utomhus, så varför inte bygga en fast scen med en mindre sluttande läktare. Vinterbadande har ökat i antal, så varför inte bygga en bastu som man kan använda året runt?

Låt kreativiteten flöda, Lilla holmen kan bli någonting helt fantastiskt.

En attraktion

Jag vill jobba inom Mariehamn så att vi kan ge möjligheter i stället för att försvåra utvecklingen av staden och dess rekreationsområden. Där Lilla holmen har sin givna plats och kan bli ett av de mest attraktiva.

Jonny Landström (ÅF)

Tillbaka