sv en

Debatt

Vi vill att hela Åland ska leva

Peggy Eriksson 31.08.2023

Vi vill att det skall finnas service, skolor och äldreomsorg runt om på Åland. Det garanteras så länge kommunerna har egna skattemedel för att finansiera och lokalisera service där den behövs. I annat fall centraliseras servicen till stora enheter och randområdena blir utan och successivt avfolkas.

ÅF vill infria vallöftet

Flera partier gick till val med att landskapsandelarna skulle återställas och kommunerna kompenseras för de merkostnader som nya lagar medför som den nya barnomsorgslagen och socialvårdslagen.

Det enda partiet som drivit på frågan för att infria löftet är Ålands Framtid.

”Ålands Framtid motsätter sig tvångsreformer, vi ser ett mervärde i en levande landsbygd och skärgård”, skriver Peggy Eriksson och Mikael Selander.

Läser vi på sista raden hur mycket lanskapsandelar kommunerna haft för driften i det temporära bokslutet för år 2022 är det 35,4 miljoner jämför med valåret 2019 då var det 36 miljoner. Alltså en minskning trots att landskapet intäkter över samma tid ökat med cirka 50 miljoner.

Hotas av nedläggning

Vi vill bevara den småskaliga kommunstrukturen och i stället utöka samarbetet mellan kommunerna.

De som ivrar över kommunsammanslagningar hävdar att dagens struktur är överbyråkratiserad och fördyrar servicen. Det finns ingen forskning som visar på att sammanslagningar sparar pengar, tvärtom.

Det enda som sparar pengar är att ta bort mindre enheter som små skolor och dagisenheter, vilket medför att butiken försvinner och till slut de boende.

Måste vara transparent

Som trovärdig politiker måste man vara transparent och med att detta blir resultatet av kommunreformer. Ålands Framtid motsätter sig tvångsreformer, vi ser ett mervärde i en levande landsbygd och skärgård.

I ett projekt framhålls att öar ska vara ”bobara”. Jag vill överföra målsättningen till våra små kommuner också på fasta Åland, att de skall vara just bobara. Tack, Christian Pleijel för idén.

Säkerställa investeringar

Enligt vårt synsätt blir inte våra mindre kommuner bobara genom att ta bort makten och pengarna av innevånarna, tvärtom säkerställs detta genom att stärka kommunernas möjligheter till investeringar för att locka invånare och näringsidkare.

Peggy Eriksson
Mikael Selander
Ålands Framtid

Tillbaka