sv en

Debatt

Anders Eriksson 23.06.2023

Anders Eriksson: Glädjande att motionen inte är död efter ett år i långbänk

I ett svar på min insändare av den 9 juni om att självstyrelsedagen bör vara en ledig festdag för alla ålänningar framhåller lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin (Lib) att…
Anders Eriksson 08.06.2023

Ska självstyrelsedagen vara en festdag för alla, eller?

För mer än ett år sedan, inför firandet av självstyrelsens 100-årsjubileum, lämnade Ålands framtid in en motion till lagtinget om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp…

Alla ska vara lediga på Ålands nationaldag 9 juni

Låt oss göra den 9 juni till en allmän helgdag för hela Åland i syfte att göra självstyrelsedagen till den folkfest som den förtjänar att vara. Som det är just…
Peggy Eriksson 25.05.2023

Ålänningar på militärkurs undergräver självstyrelsen

I boken ”Ålandsöarna en säkerhetsrisk: spelet om den demilitariserade zonen 1919–1939” beskriver historikern Kenneth Gustavsson skeendena om befästning och värnpliktsfrågan på Åland under tiden mellan världskrigen. Då stod ålänningarna upp…
Linda Jansson 25.05.2023

”Skärmknarkandet” skadar våra barn

Läskunnigheten går ner bland våra skolbarn, den psykiska hälsan försämras och barn och unga rör sig allt mindre. Våra ungas välmående befinner sig i en kraftig utförsbacke. Mycket av detta…
Rolf Granlund 16.05.2023

DEBATT: Inlösen av Mariepark väcker många frågor

Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen inför stadsfullmäktige ska föreslå att staden ska återinlösa arrendet och köpa anläggningen (byggnad) Mariepark som i dagsläget ägs av arrendetagaren Mariepark Ab för att pris om…
Peggy Eriksson 12.05.2023

Peggy Eriksson: Problemen inom äldreomsorgen måste lösas nu

Ålands Framtid har vid upprepade tillfällen lyft fram en rad konkreta åtgärder för att komma till rätta med utmaningarna inom äldreomsorgen. Vid äldreboendet Oasen i Jomala tar nu ledningen till…
Anders Eriksson 04.05.2023

Nytt lagförslag stöder byråkrati framom småskalig livsmedelsproduktion

Jag och Ålands framtid var rätt ensamma i vår kritik av den nya livsmedelslagen under den offentliga remissdebatten i lagtinget. Något som media i sedvanlig ordning inte tog upp. Därför…
Jonny Landström 02.05.2023

Den finska snushysterin fortsätter – ett hyckleri kring folkhälsan

Tidigare i år föreslog en arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriet ett förbud och därmed kriminalisering av privat införseln av snus. Förslaget ingår i en strategi att göra Finland tobaks- och…

Yvonne Sundbom Korpi: Därför väljer jag Ålands Framtid

Efter att år 2015 ha avslutat mitt politiska värv, så har mitt intresse för det åländska samhället och politiska livet fortsatt. [caption id="attachment_8604" align="alignright" width="401"] Utvecklingen av Ålands självstyrelse är…
Jonny Landström 11.04.2023

Talterapeuter stärker elevernas välmående

Ålands Framtids motion om anställning av talterapeut till grundskolan i Jomala, blev godkänd av Jomalas kommunstyrelse den 28 mars. Mariehamns fullmäktige godkände tidigare i januari en motion att grundskolans behov…
Brage Eklund 07.04.2023

Brage Eklund: Vill inte oppositionen ha närproducerad mat på bordet?

Lagtingsdebatten förra veckan om gödselmedel och den mängd fosfor som ska få användas i så kallad startgiva på våren visar på bristande kunskap om det åländska jordbruket och dess förutsättningar.…