sv en

Debatt

Ove Andersson 17.09.2019

Lättläst – Så röstar du i valet

Alla har rätt att bestämma. Du har rätt att bestämma över dig själv. Du har också rätt att bestämma tillsammans med andra. Samhället ger dig stöd Alla har rätt att…

Ut ur MISE, jag tack!

2017-2018 skrev Mise om en sopreform där alla hushåll hade möjlighet att välja fyrafacks sopkärl. Det framställdes som ett val man hade. Vi har ett enfackskärl med tömning en gång…

Dags att byta taktik mot Finland

För andra gången på någon vecka skickar justitieministeriet officiella handlingar på finska till Åland. Denna gång handlar det om ett yttrande angående en ändring av offentlighetslagen. Av de 214 sidor…
Peter Sandberg 06.09.2019

Returnera direkt till avsändaren

Ännu en gång dimper en diger lunta från justitieministeriet ner på landskapsregeringens bord. Ännu en gång på finska, med endast en kortfattad sammanfattning på svenska. Ännu en gång viker sig…
Jonny Landström 03.09.2019

Kostnadsfria SFI-kurser även för dem som jobbar

Under 2018 ökade Ålands befolkning med 300 personer varav ungefär 200 personer kom från utomnordiska länder. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att…

Upphandling av elhybridfärja mycket ogenomtänkt

Landsregeringen har fattat beslut om att upphandla/köpa ny färja och tjänster för i runda tal 60 miljoner euro, en färja som bara kommer kunna användas i två hamnar, och inte…

Hoppas HFD stoppar det huvudlösa slöseriet

Det huvudlösa slöseriet med skattemedel på kortruttsprojektet på västra Föglö fortsätter i oförminskad takt. Nu har regeringen även ingått kontrakt för väg- och broentreprenaden för 26,5 miljoner euro. Före det…

ÅF-medlem och feminist? Javisst!

Jag är uttalad feminist och har sedan starten känt mig välkommen i Ålands Framtid. Inom partiet, som genom åren fått något av en gubbstämpel, upplever jag öppenhet, tolerans och bredd…
Ove Andersson 27.08.2019

Public service-debatten måste bygga på fakta

Public service (PS) tillkom i en tid då det varken fanns kommersiella radio- och tv-kanaler eller internet. Syftet var att producera radio och tv för den breda allmänheten. För att finansiera…
Peggy Eriksson 26.08.2019

Hellre sakfrågor än provokation

Det är mycket om poddar, bloggar och debattklimat just nu. Men oftast verkar det mera handla om språkbruket i stället för om innehållet. Och det borde ju vara mycket viktigare.…
Pia Eriksson 26.08.2019

Från förmynderi till ett eget liv

Jag vill berätta för dig om en vän som jag är orolig för. Min vän har, under hela sitt liv, utan anledning lytt under en förmyndare och får inte ha…
Pia Eriksson 22.08.2019

Ålands Framtid står fast vid sin vision

REPLIK till Hugo Holmbergs insändare 22.8.2019: Ålands Framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland…