sv en

Debatt

Anders Eriksson 12.12.2022

När förstår media att politik är mer än paller och tjafs?

Politik och samhällsbyggande har inte högt anseende hos befolkningen i dag. Många ålänningar jag mött tycker det är bara tjafs och ”paller” nu för tiden. Det finns förstås flera orsaker…

Ålands Framtid arbetar aktivt för ungas välmående

I Ålandstidningens ledare den 1 december efterlyser skribenten Felix Quarnström konkreta politiska initiativ för att möta den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Quarnström konstaterar att ”Ett par, men…
Peggy Eriksson 02.12.2022

Självbestämmande är en självklar funktionsrättighet

I måndags arrangerade Ålands handikappförbund en funktionsrättsdag i Alandica. Publiken fick bland annat ta del av ett mycket intressant projekt för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i Reykjavik, kallat ”Rampa…
Jonny Landström 24.11.2022

Varför är det så tyst kring SVT-Play?

I början av året så var det senaste som vi hörde något om de så kallade tekniska och upphovsrättsliga problemen angående möjligheterna för oss ålänningar att ta en del av…
Anders Eriksson 16.11.2022

Valves osakliga påhopp skapar rädsla hos tjänstemännen

Jag har vid det här laget hört och sett många debatter i Ålands Lagting. Men aldrig hört något liknande som i senaste budgetdebatt. Där Wille Valve hängde ut enskilda tjänstemän…
Brage Eklund 06.11.2022

Ålands tappar en oerhörd kraft i Nordiska rådet

Anders Eriksson är otvetydigt en av Ålands mest framstående utrikespolitiska företrädare. Vid sidan av sin långa politiska värv som lagtingsledamot och minister har han gjort ovärderliga insatser inom det nordiska…
Peggy Eriksson 03.11.2022

Peggy Eriksson i Hbl: Finland måste leva upp till sina internationella förpliktelser

Av vilken orsak kan inte Finland följa den nordiska (danska) modellen vad gäller sättet att bemöta och behandla det sedan 100 år självstyrda Åland? Finland genomför en enorm social- och…

Så kan vi rädda äldreomsorgen

Antalet äldre i vårt samhälle blir allt fler och ser ut att fortsätta öka under överskådlig framtid. Det innebär att personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre som…
Jonny Landström 20.10.2022

Låt oss höja skolornas matpeng

Våra barn och unga behöver en bra start på dagen. Förutom god sömn är frukosten viktig. I det fallet får vi inte glömma eller gömma föräldraansvaret. Visst finns det föräldrar…

Ålands Framtid är det främsta självstyrelsepartiet

Ålandstidningens ledare måndagen den 17 oktober kräver en genomlysning av skribentens analys av det politiska läget inför valåret 2023. Ålands Framtid är mycket riktigt som det beskrivs ”det mest uttalat…
Peggy Eriksson 11.10.2022

Ensidig rapport om strukturella hinder för hållbar utveckling

Nyligen publicerade föreningen bärkraft.ax en rapport om ”strukturella hinder” för att förverkliga målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Rapporten bygger på intervjuer med ”21 anonyma nyckelpersoner med god kännedom inte…
Jonny Landström 06.10.2022

Statliga Veikkaus diskriminerar oss ålänningar

Spelbolaget Veikkaus, som ägs av finska staten, diskriminerar oss ålänningar. I nuläget kan vi spela på Veikkaus kupongspel endast vid besök i Finland. Nästa år inför bolaget id-tvång på kupongspel…