sv en

Debatt

Jonny Landström 22.08.2022

K-märkning försvårar utveckling av Lilla holmen

Tidigare i år togs ett politiskt beslut om att avveckla verksamheten med tropiska burfåglar på Lilla holmen efter sommarsäsongen 2022. Förra veckan beslöt en knapp majoritet i stadsutvecklingsnämnden att k-märka…
Peggy Eriksson 22.08.2022

Varför vill inte statsministern besöka Åland?

I media sprids en film på Finlands statsminister Sanna Marin (SDP) som dansar på en privat fest. Bilderna möter massiv kritik från bland annat oppositionen och Marin får försvara sig…
Rolf Granlund 12.07.2022

Varför är det skillnad på chefer och chefer?

Mariehamns stads förvaltning polisanmäler Medis avgående rektor för felaktiga upphandlingar på hundratusentals euro. Samtidigt går ledande tjänsteman inom infrastruktursektorn fri trots att ha grovt överskridit sina befogenheter. [caption id="attachment_7668" align="alignright"…

Gör självstyrelsedagen till en folkfest för alla

Självstyrelsen, som våra förfäder inte ville ha, har under 100 år varit till stor nytta för oss ålänningar, för vårt samhälle och vår välfärd. Utan självstyrelsen hade inte Åland varit…
Rolf Granlund 31.05.2022

Röda Korset ger inga svar

I ett svar på min insändare (ÅT 28.5.2022) om Röda Korsets Ålandsdistrikts bristfälliga beredskap och handlingsförlamning med att hjälpa människor som flytt undan kriget i Ukraina till Åland framhåller styrelsen…
Rolf Granlund 27.05.2022

Pinsamt dåligt flyktingmottagande

Det har nu gått över tre månader sedan Ryssland på morgonen den 24 februari inledde sin aggression mot Ukraina. I takt med att det ryska bombardemanget riktas mot och drabbar…

Föräldraansvaret ska inte sopas under mattan

Åland har liksom Finland ratificerat FN:s barnkonvention. Det innebär att all lagstiftning som berör barn även ska beakta barnen rättigheter. I Finland vill Barnombudsmannen att kravet skrivs in i grundlagen…
Linda Jansson 23.05.2022

Nya barnomsorgslagen måste fokusera på barnen

Idag måndag ska lagtinget godkänna den nya barnomsorgslagen. På förhand vet vi att det finns en politisk majoritet för att driva igenom lagförslaget trots att det saknas en rad konsekvensanalyser,…

Alla bör få rätt att fira självstyrelsen

Detta år, 2022, firar vi självstyrelsens 100-årsjubileum. I våra nordiska systerautonomier firas självstyrelsedagen som en ledig dag. Detta för att alla ska kunna delta i firandet. Så är det tyvärr…

Mobilfri skola och ökat föräldraansvar för ungas skärmtid

Mariehamns stads grundskolor har sedan flera år tillbaka mobilfri skola. Detta beslut är taget av bildningsnämnden i Mariehamn. I övriga grundskolor på Åland finns i dag inget generellt beslut taget…
Jonny Landström 19.04.2022

Skolan i akut behov av logopeder

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har på uppdrag av landskapsregeringen utvärderat vilka förutsättningarna barn, elever och studeranden med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ges inom förundervisningen, grundskolan samt gymnasiet på Åland.…
Gunnar Granlund 09.04.2022

Ålands anseende kräver fler laddstationer för elbil

Även om snön i skrivande stund ligger kvar står turistsäsongen för dörren. Efter att vår besöksnäring under flera år varit hårt pressad av pandemin ställs nu stora förhoppningar på att…