sv en

Debatt

Peter Sandberg 06.09.2019

Returnera direkt till avsändaren

Ännu en gång dimper en diger lunta från justitieministeriet ner på landskapsregeringens bord. Ännu en gång på finska, med endast en kortfattad sammanfattning på svenska. Ännu en gång viker sig…
Jonny Landström 03.09.2019

Kostnadsfria SFI-kurser även för dem som jobbar

Under 2018 ökade Ålands befolkning med 300 personer varav ungefär 200 personer kom från utomnordiska länder. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att…

Upphandling av elhybridfärja mycket ogenomtänkt

Landsregeringen har fattat beslut om att upphandla/köpa ny färja och tjänster för i runda tal 60 miljoner euro, en färja som bara kommer kunna användas i två hamnar, och inte…

Hoppas HFD stoppar det huvudlösa slöseriet

Det huvudlösa slöseriet med skattemedel på kortruttsprojektet på västra Föglö fortsätter i oförminskad takt. Nu har regeringen även ingått kontrakt för väg- och broentreprenaden för 26,5 miljoner euro. Före det…

ÅF-medlem och feminist? Javisst!

Jag är uttalad feminist och har sedan starten känt mig välkommen i Ålands Framtid. Inom partiet, som genom åren fått något av en gubbstämpel, upplever jag öppenhet, tolerans och bredd…
Ove Andersson 27.08.2019

Public service-debatten måste bygga på fakta

Public service (PS) tillkom i en tid då det varken fanns kommersiella radio- och tv-kanaler eller internet. Syftet var att producera radio och tv för den breda allmänheten. För att finansiera…
Peggy Eriksson 26.08.2019

Hellre sakfrågor än provokation

Det är mycket om poddar, bloggar och debattklimat just nu. Men oftast verkar det mera handla om språkbruket i stället för om innehållet. Och det borde ju vara mycket viktigare.…
Pia Eriksson 26.08.2019

Från förmynderi till ett eget liv

Jag vill berätta för dig om en vän som jag är orolig för. Min vän har, under hela sitt liv, utan anledning lytt under en förmyndare och får inte ha…
Pia Eriksson 22.08.2019

Ålands Framtid står fast vid sin vision

REPLIK till Hugo Holmbergs insändare 22.8.2019: Ålands Framtid står fast vid sin grundläggande vision om självständighet för Åland på sikt. Vägen dit bör gå via ökat självbestämmande genom att Åland…

Regeringen visar åter maktfullkomlighet

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet…
Ove Andersson 16.08.2019

Stephan Toivonen undergräver sin kompetens

Intressant, Stephan Toivonen, att du som lagtingsledamot undergräver din egen kompetens att hantera utökade behörighetsområden inom ramen för Ålands självstyrelse. Alla samhällen behöver utvecklas och för det krävs progressiva politiker…
Rolf Granlund 13.08.2019

Saktteundantaget är Ålands livsnerv

Skatteundantaget har tjänat Åland väl. Men med EU-medlemskapet kommer även en i det närmaste förlamande byråkrati som givetvis utmanar fördelarna. Vi hade varit bättre rustade med nödvändiga åländska särrättigheter om…