sv en

Debatt

Ålands Framtid ifrågasätter upphandlingen av tvärgående linjen

Kan nästan 370 skärgårdsbor ha fel?
Vi inom Ålands framtid ställer oss frågade till det.

Den öppna flakfärjan Mergus verkar inte lämplig för trafik på sträckan över Delet med kraftig och hög sjö vid hårt väder. Färjans till synes låga fribord riskerar att stora mänger vatten spolas över bildäck vid hård sjögång. Det här kan vintertid skapa isbildning på fordon och borgar inte heller för en ur passagerarsynpunkt komfortabel transport.

Inte förtroendeingivande

Det råder även oklarheter kring färjans anpassning för äldre och funktionsnedsatta, vilket inte ger ett förtroendeingivande intryck av en offentlig beställare som ska vara ett föredöme i fråga om tillgänglighet för alla.

Klipp ur Ålandstidningen 14 mars 2023.

Ålands skärgårdstrafik över lag är föråldrad, miljöbelastande och dyr, vilket inte förbättras av att upphandla en ur trafiksynpunkt sämre fossilt driven färja som inte är anpassad för ändamålet bara för att den är ”billigare”. Någonstans haltar det i upphandlingskraven.

Läcker som ett såll

Ålands framtid har länge drivit på för att i rask takt få fram en genomgripande översikts- och åtgärdsplan för hela skärgårdstrafiken, med åtföljande investeringsplan i modernt tonnage. För att ha råd med det här krävs samtidigt en genomgripande översyn och sanering av Ålands offentliga ekonomi, som liksom skärgårdsflottan nu tillåts läcka som ett såll.

En absolut förutsättning för att lyckas med detta är ett politiskt samarbete över parti- och blockgränser. Åland har inte råd med fortsatt politiskt tjafs. Det är dags att se till Ålands bästa framom sina egna eller partiets intressen.

Åland står på grund

Den åländska skutan står sedan länge hårt på grund och kränger vart fjärde år till höger och vänster utan att komma framåt. För att styra Åland av grundet krävs politisk kompetens, uppoffring, samarbetsvilja och inte minst att man lyssnar på folket man företräder.

Tillbaka