sv en

Debatt

Ensidig rapportering från funktionshinderdebatt

10.03.2023

Ålandstidningens referat från handikappförbundets politiska debatt i tisdags hade tyvärr fullständigt slagsida till förmån för kandidaterna i riksdagsvalet, trots att debatten uttryckligen var ett avstamp inför höstens lagtings- och kommunalval.

Skärmdump från Ålandstidningens webbsida 9 mars 2023.

Samtliga åtta lagtingspartier fanns representerade. Trots det citerades återkommande endast riksdagskandidaterna Pia Widén (HI), Wille Valve (MSÅ, Arsim Zekaj (S) och Sandra Listherby (Lib). Den som var närvarande kan konstatera att debatten var mycket mer varierad än så och att de övriga partiföreträdarna nog levererade väl så relevanta svar som de fyra citerade.

Ger en ensidigt bild

Jag tycker att det är synd att Ålandstidningen ger en så ensidig bild av debatten, vilken inte speglar verkligheten och inte heller ger väljarna ett mer heltäckande underlag inför höstens val. Visst måste journalister och medier alltid prioritera innehållet i vad som publiceras, men i det här fallet hade det funnits utrymme för att låta flera komma till tals då fyra av deltagarna citerades upprepade gånger.

Trots allt var det ju föredömligt att media bevakar en debatt om funktionshindrades rätt i samhället. Så är ju inte alltid fallet. Då Ålands Framtid senaste höst arrangerade en mycket välbesökt paneldiskussion om barn och ungas psykiska välmående lyste media med sin frånvaro.

Vara fysiskt på plats

Det här mycket selektiva urvalet av vad som återges på nyhetsplats i våra medier får mig att dra slutsatsen att du själv måste vara fysiskt på plats vid enskilda evenemang för att få en helhetsuppfattning om vad som egentligen framkom och avhandlades.

Gunnar Granlund
Ålands Framtid

Tillbaka