sv en

Debatt

Ännu större barngrupper förödande för daghemmen

Linda Jansson 23.01.2023

I ett läge där personalen redan går på knäna på grund av överbelastning ska nu småbarnsgrupperna inom stadens barnomsorg ytterligare förtätas, alltså bli ännu större.

Barngrupp
”Våra barn behöver närhet och trygghet, men även meningsfulla utmaningar och krav för att utvecklas. Det här är oerhört svårt att uppnå med allt längre dagar på överfulla dagisavdelningar och allt mindre föräldratid i hemmet”, skriver Linda Jansson och Jonny Landström.

Orsaken är att det saknas dagisplatser för barn i åldern 1–3 år. Ifall inte Mariehamns stads prognoser slagit helt fel måste det här plötsliga behovet av att förstora de redan överfulla barngrupperna bero på den nya lagen från maj 2022 som ger föräldrar, utan behovsprövning, rätt till heltidsplats för barn på dagis.

Saknas konsekvensanalys

Då lagen antogs protesterade Ålands Framtid mot att beredningen saknade konsekvensanalys ur barnen synvinkel, dock för döva öron. Nu ser vi resultatet: personalen hinner inte med sitt ökade pedagogiska ansvar, utan har fullt sjå med det mest basala för att få barngruppen att fungera. Även om dagispersonalen gör ett fantastiskt jobb kan man inte göra det omöjliga. Alla är vi människor, så även barnen som får allt längre dagar på dagis och allt färre timmar i hemmet.

Att hantera 14 barn i ålder 1–3 år på max 4–5 personal, som dessutom går i skift under dagen, skapar en stressig miljö för både barn och personal. Personalen larmar om den ohållbara situationen, inte bara för egen del, utan även om hur detta påverkar barnen. Vissa kommuner hörsammar detta och utökar personalstyrkan, men i de flesta fall är det politiska intresset avvaktande, för att inte säga svalt. Med tanke på den livsviktig funktion barnomsorgen fyller är det här för oss obegripligt.

Ohållbar negativ spiral

Liksom inom äldreomsorgen råder det ett skriande personalbrist inom barnomsorgen. Behörig personal söker sig bort på grund av arbetssituationen, mängden obehöriga korttidsvikarier ökar, vilket gör att barnomsorgen hamnar i en ohållbar negativ spiral. I förhållande till ansvar och arbetsmängd är lönerna inom barnomsorgen under all kritik. Dessutom är grundlönen inom barnomsorgen i vissa fall cirka 200 euro lägre än för samma yrkeskategori inom äldreomsorgen.

I tider då rapporter om försämrad psykiskt ohälsa bland barn, unga och vuxna duggar tätt krävs även en offensiv satsning på familjetid och föräldrastöd. Våra barn behöver närhet och trygghet, men även meningsfulla utmaningar och krav för att utvecklas. Det här är oerhört svårt att uppnå med allt längre dagar på överfulla dagisavdelningar och allt mindre föräldratid i hemmet.

Ålands Framtid kräver ändring

Ur det perspektivet är det obegripligt hur den politiska majoriteten både i lagtinget och ute i kommunerna hanterar den livsviktiga barnomsorgen. Ålands Framtid inser allvaret och vill ändra på detta. Vi hoppas väljarna ger oss den möjligheten i höstens val.

Linda Jansson
Jonny Landström
Ålands Framtid

Tillbaka