sv en

Debatt

Enkät om Åland väcker huvudbry

På frågan om ”Medborgarskap” finns ”Åländskt” som ett alternativ trots att det i praktiken inte existerar.

I dagarna har en enkät från en organisation som kallar sig ”European region research” delas på sociala medier bland ålänningarna. Den digitala enkäten ser vid den första anblicken seriös ut och har en namngiven person som avsändare.

Men då man börjar besvara frågorna väcker det en del huvudbry. På frågan om ”Medborgarskap” finns ”Åländskt” som ett alternativ trots att det i praktiken inte existerar.

Svar som inte existerar

På frågan om ”Vilket språk man talar” finns ”Ålandssvenska”, ”Svenska”, ”Finska” och ”Annat”. Men åländska är ju inget språk, det är en svensk dialekt.

På frågan om ”Vad som är mest karaktäristiskt för Åland” finns svarsalternativet ”Självständig ekonomi” trots att inte heller det existerar. Vidare…

Bland svaren på frågan ”Vilken som är den viktigaste ekonomiska sektorn på Åland” finns alternativet ”Rymdindustri”!

Ger ett förvirrat intryck

Slutligen är frågorna rörande förhållandet till EU formulerade som om Åland skulle stå inför ett val om medlemskap. Ett av svarsalternativen för att gå med i EU är ”Fullständigt självständigt medlemskap”. Ja, det vore ju förträffligt, men tyvärr har ju tåget redan gått.

Tyvärr ger den här typen av ounderbyggda, förvirrande svarsalternativ inte ett trovärdigt intryck hur än välvilligt inställd avsändaren är.

Ett uppslag för media

Det vore önskvärt att media kollar upp ”European region research” så att alla ålänningar kan få information om avsändaren och syftet innan de besvarar enkäten.

Ålands Framtid

Tillbaka