sv en

Debatt

Kommunerna garanterar grundtrygghet för invånarna

Brage Eklund 19.01.2023

Jag vill spinna vidare på Gustaf Sauréns tänkvärda insändare i Ålandstidningen den 10.1.

Våra 16 kommuner skapar i sig ett hållbart skatteunderlag om det inte vore för alla nya pålagor som regering och lagting lägger på oss utan ekonomisk kompensation.

Får två miljoner mindre
Kommunerna ska kompenseras för den närservice de erbjuder sina invånare, skriver Brage Eklund.
Kommunerna ska ha rättmätig kompensation av landskapet för den service de erbjuder sina invånare, skriver Brage Eklund.

Sedan den förra regeringen 2015 i sin iver att reformera kommunstrukturen har landskapets intäkter ökat med i runda tal 30 miljoner euro samtidigt som tilldelningen till kommunerna minskat med två miljoner euro.

Allt detta samtidigt som kommunerna påförts nya kostnadsdrivande krav inom barnomsorg, skola, och sociala tjänster. Utöver detta står kommunerna med åldrande befolkning inför ökade kostnader inom äldreomsorg.

Förlorar närservicen

I tider av tal om centralisering känner vi oss ute i de så kallade randkommunerna extra utsatta. Vilken närservice kommer vi att ha kvar om alltmer verksamhet centraliseras till centralorterna Mariehamn-Jomala?

De åländska kommunerna fyller sin funktion som primär serviceproducent förutsatt att kommunerna också ersätts för den service som kommunerna är lagstadgade att utföra.

Självbestämmandet okränkbart

För mig är kommunernas självbestämmande okränkbar. Med rättigheter följer skyldigheter, så även en rättmätig kompensation till kommunerna för den fantastiska service de producerar.

Brage Eklund
Ålands Framtid

Tillbaka