sv en

Debatt

Enhetliga regler för kontroll av hemundervisning

Jonny Landström 09.03.2023

I Mariehamn har hemundervisande barn ökat markant från 3–4 barn år 2015 till 43 barn år 2023. På hela Åland så finns det cirka 110 barn i hemundervisning.

Mariehamns stad har insett behovet av en fastare struktur för att hantera det ökade antalet hemundervisande. Att utgå från att en lärare på kvällar eller helger ska sitta och jobba med tillsyn med hemundervisade barn är ohållbart i längden, i stället ska läraren fokusera på sina egna elever.

Krävs enhetliga regler
Vi ska inte försvåra för hemundervisning utan se det som ett seriöst och likvärdigt alternativ till kommunal skola för de som väljer det, skriver Jonny Landström.

I dagens läge sköts bedömningen av elevens färdigheter i de åländska kommunerna på ett varierande sätt. Är en vårdnadshavare missnöjd med lärarens bedömning av eleven, finns möjligheten att flytta till en annan kommun för att få en bedömning som man är nöjd med.

Därför bör det finnas enhetliga regler och lagar för hur kommunen ska kontrollera att barnen med hemundervisning får de kunskaper och färdigheter som läroplanen förutsätter.

Samordna tillsynen

Det är välkommet att Mariehamns stad planerar samordna tillsynen av hemundervisande barn. Att man får en fungerande och överskådlig utvärderingsmodell av de hemundervisade barnens studier som är lätt att använda både för tillsynspersonerna och för vårdnadshavarna.

Övriga kommuner kommer att erbjudas köpa tjänster av Mariehamn. På så sätt får vi en trygg och jämlik bedömning för de familjer som väljer hemundervisning på hela Åland.

Seriöst alternativ

Vi ska inte försvåra för hemundervisning utan se det som ett seriöst och likvärdigt alternativ till kommunal skola för de som väljer det.

Jag hoppas att andra kommuner följer med och tillsammans samordnar vi tillsynen av hemundervisningen.

Jonny Landström
Ålands Framtid
Viceordförande bildningsnämnden i Mariehamn

Tillbaka