sv en

Debatt

Inglasad gågata ger ett levande centrum året runt

Rolf Granlund 07.02.2023

Det är med sorg vi konstaterar att skenande inflation, stigande räntor, minskad köpkraft och oresonliga merkostnader av skattegränshantering slår hårt mot vårt småskaliga näringsliv, inte minst mot handeln i Mariehamns centrum.

Ett brett utbud av butiker, kaféer och restauranger utgör en omistlig del i en levande stadskärna. Därför bör Mariehamns stad ta aktiv del i de privata byggsatsningarna som nu genomförs och planeras för att vitalisera centrum.

Plats för ett salutorg
Torggatan
Att glasa in hela eller delar av gåtan skulle skapa en naturlig mötesplats oberoende av årstid och väder och generera synergier för handeln året runt.

Nu när privata investerare bygger flera lägenheter i centrum och på det sättet skapar inflyttning, liv och rörelse bör staden ta initiativ till att glasa in hela eller delar av gåtan och på så sätt skapa en naturlig mötesplats oberoende av årstid och väder. Det skulle även generera synergier för handeln året runt.

Glasarkaden kan till exempel ge plats för ett salutorg för närproducerade produkter, butiker, restauranger och kaféer, precis som Mariehamns Framtid föreslagit ett flertal gånger tidigare, bland annat i en artikel i tidningen Åland den 2 maj 2019.

Krävs politisk handlingskraft

Den inglasade delen av gågatan skulle utgöra en stor del i ett projekt att göra staden mer attraktiv och med fog stärka Mariehamns ambition att bli ”Årets stadskärna i Finland 2024”. Men då krävs omgående politisk handlingskraft.

Vi har även föreslagit att belysa Esplanaden under den mörka årstiden och göra Västerhamn mer välkomnande genom att sätta upp porträtt på kända ålänningar i färjeterminalen och varför inte även i flygterminalen. Det skulle bidra till att öka stadens attraktionskraft för alla inresande.

Vända den negativa trenden

Med anledning av den oroväckande affärsutvecklingen i Mariehamns centrum föreslår undertecknade att staden snarast utreder ovanstående förslag för att vända den negativa trenden.

Ålands Framtid i Mariehamn

Rolf Granlund
Pelle Hägglund
Gunnar Granlund
Jonny Landström

 

Tillbaka