sv en

Debatt

Låt oss höja skolornas matpeng

Jonny Landström 20.10.2022

Våra barn och unga behöver en bra start på dagen. Förutom god sömn är frukosten viktig.

I det fallet får vi inte glömma eller gömma föräldraansvaret. Visst finns det föräldrar som har det ekonomiskt tufft, men vi måste ändå göra vårt yttersta för att se till att barnen får en bra frukost som lägger grunden för skoldagen.

Skolmaten är viktig eftersom den ska ge växande barn och ungdomar energi för att orka med skoldagen. Med stigande
matpriser blir det en utmaning för skolorna att ge eleverna näringsriktiga och varierande måltider.

Viktigt politiskt beslut

Den 25 oktober ska Mariehamns stadsfullmäktige besluta om att utöka matpengen för nästa år från 1,67 euro till minst 2,20 euro per elev, samt en justering av matpengen för resten av innevarande år. Jag utgår från att fullmäktige höjer anslaget både för resten av detta år och nästa år.

Tillbaka