sv en

Debatt

Finska Posti har inte rätt att särbehandla Åland negativt

Jonny Landström 13.12.2022

Utan att på förhand informera berörda myndigheter på Åland, inför finska Posti vid årsskiftet ett ”färjetillägg” på 5,50 euro på alla företagspaket från Finland och Åland.
Det statlig ägda postbolaget motiverar i svepande ordalag höjningen med ”den allmänna kostnadsnivån för leveranser till Åland” och tillägger att andra logistikbolag redan infört ”färjetillägget”.

Hur finska Posti kommer fram till att en paketförsändelse rent logistiskt är så pass mycket dyrare till Åland än till exempelvis Rovaniemi är oklart, skriver Jonny Landström.

Avgiften påförs endast frakter till Åland, inget annat område inom Finland berörs. Hur finska Posti kommer fram till att en paketförsändelse rent logistiskt är så pass mycket dyrare till Åland än till exempelvis Rovaniemi är oklart.

Slutsatsen blir därför att beslutet medvetet är riktat mot Åland och ålänningarna.

Pressar upp prisnivån

En höjning av transportkostnaderna med 5,50 euro per paket kanske inte låtar så mycket i sig, men räknar man samman totalkostnaden för åländska företag som använder sig av finska grossistföretag och liknande innebär det stora merkostnader per år.

Dessa kostnader påförs i slutändan högst troligen de åländska kunderna, vilket innebär en ännu högre prisnivå i ett läge då vi redan är hårt drabbade av en skenande inflation och illvilliga avgifter till följd av en finsk överbyråkratiserad syn på skattegränshanteringen.

Ska kräva ett svar

Det finska postbolaget redogör inte för är hur det åländska ”färjetillägget” rimmar med EU:s och Nordens gemensamma regelverk kring posttariffer som förbjuder negativ särbehandling av områden.

Det här är varken första eller sista gången ålänningarna drabbas av nonchalanta beslut från finska myndigheter och affärsbolag. Landskapsregeringen och vår riksdagsledamot ska givetvis kräva ett svar av Posti och av ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP).

Jonny Landström
Ålands Framtid

Tillbaka