sv en

Debatt

Tack för ditt stöd, Simon Påvals

Linda Jansson 14.12.2022

Vi vill rikta ett tack till Liberalerna och Simon Påvals för hans insändare den 12 december om att det snarast bör inrättas en lättillgänglig ungdomsmottagning på Åland.

Simon Påvals (Lib) insändare i Ålandstidningen den 12 december 2022.

Initiativet sammanfaller mycket väl med Ålands Framtids budgetmotion om ett brådskande behov av en lågtröskelmottagning för att förebygga och minska psykisk ohälsa bland barn och unga.

Fanns med i publiken

Simon Påvals var en av många i publiken vid vår paneldebatt den 7 november där vi under rubriken ”Ungas välmående i fokus” hade bjudit in åtta experter från olika områden för att diskutera hur vi kan förebygga och åtgärda den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.
Det resonemang som Påvals för i sin insändare baseras i mångt och mycket på de förslag som fördes fram under kvällen.

Arbetar för aktiva åtgärder

För den som missade diskussionen finns den att se HÄR!

Ålands Framtid arbetar målmedvetet och brett med aktiva åtgärder för att minska den psykiska ohälsan bland våra barn unga i dag. Vi välkomnar samarbete med andra partier kring dessa frågor, liksom i andra.
Tillsammans gör vi skillnad.

Ålands Framtid
Linda Jansson
Peggy Eriksson
Jonny Landström

Tillbaka