sv en

Debatt

Ålands Framtid är det främsta självstyrelsepartiet

Ålandstidningens ledare måndagen den 17 oktober kräver en genomlysning av skribentens analys av det politiska läget inför valåret 2023.

Ålands Framtid är mycket riktigt som det beskrivs ”det mest uttalat självstyrelseprofilerade partiet”. Vi är även det enda partiet som har en uttalad politisk vision för Åland där delmålet är att stärka självstyrelsen i en tid då verkligheten går i rakt motsatt riktning.

Verkligheten är att Finlands regering i stället för att infria sina löften om en modernisering och utveckling av självstyrelsesystemet bidrar till att successiv urholka detsamma. Självstyrelselagens underläge gentemot grundlagen, ovilja och brister i Ålandskunskap bland ministeriernas ledande tjänstemän och den eskalerande förfinskningen bidrar till att undergräva självstyrelsen. I stället för utveckling blir det en kamp för att bibehålla den självstyrelse vi har.

Bidrar med kunskap
Som en del av Åland 100 arrangerade Ålands Framtid i juni ett internationellt symposium om minoriteters röst i Europa.

Sedan Ålands Framtid tog plats i lagtinget har vi påtalat och fortsatt påtala hotet mot vår internationellt förankrade, svenskspråkiga autonomi. Som tidigare regerings- och nuvarande oppositionsparti bidrar vi aktivt med kunskap, argument och strategier för Ålands position och hållning i förhandlingarna om en ny självstyrelselag. Vi söker inte konfrontation utan inser vikten av sammanhållning och politiskt samarbete. Men vi står inte heller med mössan i hand.

Som enda åländska parti lyfter Ålands framtid även aktiv utmaningarna för självstyrelsen på den europeiska arenan. Det gör vi genom vårt mångåriga medlemskap i partiet European Free Alliance (EFA) med egen representation i EU-parlamentet. Vid den senaste årskonferensen omvaldes Peggy Eriksson till viceordförande i styrelsen för EFA – ett tidskrävande uppdrag hon driver med stor energi.

Arrangerar evenemang
Anders Eriksson bidrar med sin kunskap och erfarenhet starkt till försvaret och kravet på utveckling av självstyrelsen.

Vi arrangerar även återkommande diskussionsforum om vår självstyrelse. Det skedde senast som en del av Åland 100-firandet i juni då vi bjöd in internationella och lokala gäster till ett symposium om minoriteternas röst i Europa. Evenemanget direktsändes på webben. En mängd företrädare för Nordiska rådet fanns på plats i publiken, men inte en enda politisk företrädare för Åland. Inte heller åländsk media valde att bevaka själva symposiediskussionen.

Ålands framtid bidrar även till att aktivt lyfta självstyrelsefrågan på ett nordiskt plan genom vår lagtingsledamot Anders Erikssons arbete i Nordiska rådet. Men även det för Åland så viktiga nordiska samarbetet röner en undanskymd plats i lokala medier.

Saknar diskussionen

Så ledarskribentens slutsats att Ålands framtid ”inte ser ut att ha kapitaliserat på problemen med den nya självstyrelselagen” beror inte på avsaknad av aktivitet från vår sida, snarare på bristande intresse för en öppen politisk och allmän diskussion om självstyrelsens framtid i ett allt tuffare finskt klimat. Att media tycks premiera politiskt tjafs och populistiska utspel framom mer djuplodande journalistik bidrar också till den kräftgång självstyrelsen befinner sig i.

Ålands Framtid

Tillbaka