sv en

Debatt

Valves osakliga påhopp skapar rädsla hos tjänstemännen

Anders Eriksson 16.11.2022

Jag har vid det här laget hört och sett många debatter i Ålands Lagting. Men aldrig hört något liknande som i senaste budgetdebatt. Där Wille Valve hängde ut enskilda tjänstemän för att de, enligt honom, lämnat felaktiga uppgifter. Något som senare till på köpet visade sig vara ett felaktigt påstående.

Vidare tyckte Valve också att tjänstemän borde förbjudas att i insändare delge allmänheten sina åsikter. Det för tankarna till helt andra totalitära sammanhang än de som skall råda i Ålands Lagting.

Det beklagliga med den här typen av oövertänkta utspel är att det kan skapa en rädsla hos tjänstemannakåren att ge ut information. Detta på grund av risken att bli påhoppade i sammanhang där de inte kan försvara sig. Vi skall i stället uppmuntra till ett öppet och informativt samhälle.

Tillbaka