sv en

Debatt

Ålands tappar en oerhörd kraft i Nordiska rådet

Brage Eklund 06.11.2022

Anders Eriksson är otvetydigt en av Ålands mest framstående utrikespolitiska företrädare. Vid sidan av sin långa politiska värv som lagtingsledamot och minister har han gjort ovärderliga insatser inom det nordiska samarbetet, vilket är den enda officiella kanal där Åland i dag direkt kan påverka i utrikespolitiska frågor.

Genom hårt och envetet arbete, kreativ och social förmåga har Anders Eriksson under många år byggt upp ett stort politiskt nätverk och en gedigen plattform för att driva och få gehör för åländska frågor i Nordiska rådet (NR). Eriksson har starkt bidragit till att Åland blivit ett subjekt i det nordiska samarbetet, en aktör man lyssnar på och har respekt för.

En hedersbetygelse
Anders Eriksson.
Som ordförande i utskottet för tillväxt och utveckling leder Anders Eriksson Nordiska rådets arbete med att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.

Anders Eriksson är ordförande i Ålands delegation i NR. Han sitter i styrelsen för Mittengruppen som vill göra Norden till en gränslös, integrerad region. För ett år sedan blev Anders Eriksson utsedd till ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling, en hedersbetygelse som bygger på stort och brett förtroende.

Inom ramen för den så kallade gränshindergruppen har Anders Eriksson gått i bräschen för en mängd förslag för att röja undan byråkratiska hinder mellan länderna. Bland förslagen finns en harmonisering av skattereglerna och införande av nordiska id- och körkort. Högt på listan finns en gemensam nordisk examensbehörighet som direkt gynnar våra åländska ungdomar.

Lyfter självstyrelsens status

Att Norden fortfarande inte är en integrerad region framgick tydligt under Corona-pandemin då alla nordiska länder skapade egna strategier vilket ledde till gränskaos mellan länderna. Som en vattenomfluten gränsregion drabbades Åland värst av alla, vilket Anders Eriksson inte varit sen att påtala.

Som ambassadör för Åland och självstyrelsen jobbar Anders Erikssons efter mottot att göra Norden till ”världens mest integrerade och hållbara region”. Han lyfter ständigt de nordiska självstyrelsernas status och betydelse i det nordiska samarbetet. Men nu dras mattan undan för hans fortsatta utrikespolitiska gärning i ålänningarnas tjänst.

Politik går före kompetens

Då lagtinget på måndag åter samlas för ett nytt verksamhetsår har de återstående regeringspartierna, C, Ob och MSÅ, bestämt att inte föra fram Anders Eriksson för omval som åländsk representant i Nordiska rådet. Oberoende av vilken officiell förklaring som förs fram handlar det givetvis om att han, som företrädare för Ålands Framtid, inte längre ingår i den allt skakigare regeringskoalitionen.

Det här visar än en gång att politik går före kompetens och att den C-ledda regeringen av missunnsamhet och för egen vinning är beredd att offra den position, den plattform, det nätverk och det anseende som Anders Eriksson byggt upp för att kunna fungera som ambassadör för hela Åland inom det nordiska samarbetet.

Centern agerar maktfullkomligt

Rent matematiskt tillhör väl den aktuella NR-platsen C, men vid den senaste fördelningen av poster gick den till Ålands Framtid, vilket bör vara en parlamentarisk överenskommelse som ska respekteras. Att den vassa udden i Centerns maktfullkomlighet är riktad mot Ålands Framtid bekräftas av att man samtidigt låter Hållbart inititativ behålla sin plats i NR, trots att partiet lämnat regeringen med buller och bång.

Politisk egennytta

Med tanke på att C nu är villig att offra en omistlig åländsk kraft i det nordiska samarbetet till förmån för politisk egennytta måste man ställa frågan om C jobbar för Ålands eller eget bästa.

Brage Eklund (ÅF)

Tillbaka