sv en

Debatt

Yvonne Sundbom Korpi: Därför väljer jag Ålands Framtid

Efter att år 2015 ha avslutat mitt politiska värv, så har mitt intresse för det åländska samhället och politiska livet fortsatt.

Utvecklingen av Ålands självstyrelse är lika viktig som demokratin, inget av de båda kan tas som självklara, skriver Yvonne Sundbom Korpi, ny medlem i Ålands Framtids styrelse.

Då jag från början varit med i Obunden samling, som sedermera skulle bli en del av Moderat samling, (partiet Obs blev dock kvar), har jag genom åren kommit underfund med att Ålands Framtid är det parti som enträget driver, i mitt tycke, de viktigaste frågorna för Åland.

Självbestämmande grundbulten

Dock kommer jag inte att ställa upp i valet i höst, men jag kommer att arbeta för och lyfta fram Ålands Framtids arbete i alla sammanhang där jag har möjlighet. Av den anledningen vill jag här kort belysa hur jag tänker.

Utvecklande av Ålands självstyrelse och Ålands självbestämmande, där vi har behörigheten, är grundbulten i hela sammanhanget, tillsammans med svenska språket som är så otroligt viktigt.

Ålänningarna verkar inte bry sig

Jag upplever dock att många inte ens funderar på (eller bryr sig), hur otroligt viktigt det är.

Ett antal gånger under de senaste åren har Finland kört över landskapsregeringen, och visat ett fullständigt respektlöst hanterande av självstyrelsen, i många för Åland mycket viktiga frågor.

Naturligtvis ska man ha ett bra förhållande med statsmakten, men man måste kunna få argumentera för sin sak, med sakliga argument och fakta, utan att för den skull upplevas som bråkig eller obekväm.

Självstyrelsen lika viktigt som demokratin

Självstyrelsen och det svenska språket är något vi hela tiden måste arbeta för, därför är min slutsats att, utvecklingen av Ålands självstyrelse är lika viktig som demokratin, inget av de båda kan tas som självklara.

Av den anledningen är jag glad att få tillfälle att vara med i styrelsen för Ålands Framtid, och kan där igenom förhoppningsvis ge något tillbaka till ålänningarna, som givit mig så mycket sedan jag flyttade hit för snart 40 år sedan.

Yvonne Sundbom Korpi
Medlem i Ålands Framtids styrelse

Tillbaka