sv en

Debatt

Den finska snushysterin fortsätter – ett hyckleri kring folkhälsan

Jonny Landström 02.05.2023

Tidigare i år föreslog en arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsministeriet ett förbud och därmed kriminalisering av privat införseln av snus.
Förslaget ingår i en strategi att göra Finland tobaks- och nikotinfritt till år 2030. Blir detta verklighet stoppas även all införsel av taxfree-snus från färjorna till Åland.

Tillåtet vitt snus ska bli otillåtet

För några veckor sedan blev det fritt fram att importera så kallat vitt snus till Finland. Påsarna innehåller ingen tobak, däremot nikotin och är en produkt som inte omfattas av den finska lagstiftningen. Men nu vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) stoppa importen med hänvisning till att det strider mot kemikalielagen.

Samtidigt är en regeringsproposition om ändringen av tobakslagen under arbete. Enligt förslaget, som nu är på remissrunda, utgör vitt snus ett betydande hot mot folkhälsan.

Åtgärder som saknar logik

Genom att lägga till en definition om rökfri nikotinprodukt i tobakslagen vill regeringen nu stoppa dessa skadliga tobaksfria nikotinpåsar och liknande produkter att föras in i landet. Syftet är att förbjuda försäljning och förmedling av alla former av nikotinprodukter i Finland.

Rökning däremot ska fortsättningsvis vara fullt tillåten trots att den förorsakar ett otal dödsfall i lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar varje år. Logiskt? Knappast.

Förbjuda det som skadar mest

Så varför denna hets mot nikotinpreparat som inte inhaleras? Jo, för att finländarna röker och alltid har rökt. Ur folkhälsosynpunkt vore det mest logiskt att förbjuda de produkter som skadar mest.

Ur folkhälsosynpunkt borde Finland givetvis tillåta vitt snus och även jobba för att traditionellt snus skulle tillåtas inom EU.

Vill legalisera cannabis

Men inte Finland. I stället höjs röster i riksdagen om att legalisera cannabis. Syftet med en avkriminalisering är att avlasta rättsväsendet.

Att förbjuda snus och vitt snus och samtidigt tillåta rökning är ett hyckleri kring folkhälsan, menar Jonny Landström (ÅF).

Men ingår det i konsekvensbedömningen att ett sådant beslut även kan slå mot den finska folksjälen och på sikt hota såväl ”kossu” som ”röd nortti”, vilket ju vore en kulturkatastrof. Med lagaliserad cannabis får finsk, traditionell rökbastu kanske en helt ny, om inte definition, så i alla fall upplevelse.

Hyckleri kring folkhälsan

Förslaget om att förbjuda snusimport och det nu aktuella propositionen om att stoppa vitt snus har en sak gemensamt: de är fullständigt kontraproduktiva och sett ur folkhälsosynpunkt ett hyckleri då samhället samtidigt tillåter den långt skadligare tobaksrökningen.

EU förbjuder inte tobaksfria nikotinalternativ. Inget annat nordiskt land har heller förbud mot dessa produkter.

Utforma en egen folkhälsostrategi

Dessa minst sagt korkade förslag är en ytterligare orsak att Åland måste ta över behörigheten över gränshanteringen och på så sätt få utökade möjligheter att utforma sin egen folkhälsostrategi.

Jonny Landström
Ålands framtid

Tillbaka