sv en

Debatt

Anders Eriksson: Glädjande att motionen inte är död efter ett år i långbänk

Anders Eriksson 23.06.2023

I ett svar på min insändare av den 9 juni om att självstyrelsedagen bör vara en ledig festdag för alla ålänningar framhåller lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin (Lib) att min motion i frågan inte alls ligger begravd i utskottet.

Att motionen fortfarande är vid liv efter att ha blivit dragen i långbänk i över ett år är förstås glädjande, inte bara för mig utan för alla ålänningar som värnar och önskar kunna vara med och fira vår egen nationaldag den 9 juni.

Handlar om politisk vilja
”Om man ser möjligheterna istället för hindren kunde självstyrelsedagen även göras till ett kommersiellt evenemang som mycket väl kan gå hand i hand med den nationella festen”, skriver Anders Eriksson.

Rainer Juslin ger ingen förklaring till varför motionen blivit liggande, utan fokuserar istället på att rada upp svårigheter och hinder, vissa mer oövervinnliga än andra, för att göra självstyrelsedagen till en allmän ledig dag för alla, inte endast för offentlig anställda.

Att endast se svårigheter och inte möjligheter visar den politiska ambition som finns för den här frågan. Visst finns frågor att lösa, men ingenting är omöjligt om det finns positiv politiks vilja.

Är inte rättvist

Krasst arbetsmarknadspolitiskt är det inte rättvist att en grupp arbetstagare ska ha en extra ledig, betald dag per år. Den här orättvisan måste tillrättaläggas. Då finns två alternativ:

– att ta bort den extra lediga dagen den 9 juni för de offentlig anställda
– att göra 9 juni till en ledig dag även för de privatanställda, för alla.

Att Ålands Framtid väljer det senare alternativet torde stå klart. Men vad övriga politiska partier väljer är helt döljt i dunkel.

Inte drabba privata arbetsgivare

Som jag även konstaterar i min motion och i min insändare ska denna lediga dag inte drabba de privata arbetsgivarna oskäligt. Juslin nämner butikernas generösa öppethållningstider.

Jag har svårt att föreställa mig att denna förhållandevis dyra öppethållning med helgtillägg för de anställda endast görs i servicesyfte, utan någon som helst ekonomisk vinst.

Ett kommersiellt evenemang

Om man ser möjligheterna istället för hindren kunde självstyrelsedagen även göras till ett kommersiellt evenemang som mycket väl kan gå hand i hand med den nationella festen.

Under det dryga år min motion legat tyst, men tydligen levande i lag- och kulturutskottet hade många frågetecken kunnat rätas ut i form av en beredning eller åtminstone i en parlamentarisk arbetsgrupp. Det handlar om prioritet.

Säger en del om känslan

Att frågan inte prioriteras högre säger en del om känslan för självstyrelsen och jämställdhet bland arbetstagare i vårt örike.

Anders Eriksson (ÅF)

Tillbaka