sv en

Debatt

Talterapeuter stärker elevernas välmående

Jonny Landström 11.04.2023

Ålands Framtids motion om anställning av talterapeut till grundskolan i Jomala, blev godkänd av Jomalas kommunstyrelse den 28 mars. Mariehamns fullmäktige godkände tidigare i januari en motion att grundskolans behov av talterapeuttjänster bör tillgodoses.

I nuläget finns det inga talterapeuter alls vid grundskolorna och där måste det ske en förändring. Det är en viktig satsning som är både förebyggande och som åtgärd för barn och ungdomars lärande och psykiska hälsa.

Hjälp med språkliga utmaningar

En talterapeut är en specialist som arbetar med att stödja elevernas kommunikation och språkutveckling. Talterapeuten kan hjälpa elever med en rad olika språkliga utmaningar, såsom till exempel autism, flerspråkighet, socioekonomisk utsatthet, uttalssvårigheter språkstörning, dyslexi, stamning och läsförståelse.

Talterapi är ett viktigt stöd för barns och ungdomars lärande och psykiska hälsa, skriver Jonny Landström och Linda Jansson.

En talterapeut kan således hjälpa till att stärka elevers inlärningsförmåga och deras välmående.

Uppmanar övriga kommuner

Att ha tillgång till en talterapeut är en viktig resurs för elever, assistenter och lärare. En talterapeut som arbetar konkret i skolmiljön kan bidra till att förbättra elevers prestationer och självkänsla/psykiska mående. Vi uppmanar resten av Ålands kommuner att följa Mariehamns och Jomalas beslut.

Samma rättigheter för alla barn

Det är ni folkvalda i kommunernas fullmäktige som kan bevilja medel för att anställa talterapeuter, ingen annan kan göra det!

Alla barn ska ha samma rättigheter och förutsättningar oberoende av sin hemkommun.

Jonny Landström (ÅF), viceordförande bildningsnämnden i Mariehamn
Linda Jansson (ÅF)

Tillbaka