sv en

Debatt

Linda Jansson: Inför skärmfri tid i tidig ålder

Linda Jansson 22.09.2023

Mer än var fjärde 15–16 åring använder
mobiltelefonen 5 timmar eller mer varje dag

”Föräldraansvaret i detta är stort. Så länge vi inte har begränsningsnivåer i hur länge vissa appar och spel kan användas per dygn är det vi som vuxna som måste ta vårt ansvar”, skriver Linda Jansson.

I en ny undersökning utförd av ÅSUB bland våra åländska ungdomar, kallad ”ungdomsundersökningen”, uppger 44 % av eleverna i årskurs 1 på gymnasiet att de använder sin skärm mer än 5 timmar om dagen och 39 % runt 3–4 timmar om dagen.

Det är inte mycket tid som spenderas på fysisk aktivitet efter skolan, med tanke på ovanstående.

Ökar den psykiska ohälsan

Är det här hälsosamt? Den psykiska ohälsan ökar, allt tyder på att detta till stor del beror på stillasittande aktiviteter och påverkan av sociala medier.

Hjärnforskaren Katarina Gospic jämför belöningssystemet som aktiveras vid responsen du får via sociala medier med en godispåse – har du tagit en vill du ha mer. Mest kickar får hjärnan när den inte riktigt vet vad som väntar.

Snapchat belönar skärmtid

Ett tydligt exempel är Snapchat där poäng ges baserat på hur mycket meddelanden man skickar till varandra. Ju fler poäng två personer samlar, desto ”bättre vänner” blir de.
Den snabba kicken man får av sociala medier är svår att överträffa av andra vardagsaktiviteter.

Skapar ett negativt beroende

Men när övergår detta i att bli ett beroende? Enligt experter på området är det helt enkelt när skärmberoendetbörjar påverka övriga livet negativt, när man ignorerar relationer eller börjar isolera sig.

Ett problem är att barn och vuxna är lika dåliga på att hantera mobilen. Det blir svårt att säga till ett barn att sluta när man som förälder själv tittar på mobilen var och varannan minut.

Stort föräldraansvar

Så vad gör vi åt det då?
Vårdnadshavare inför gemensam skärmfri tid i familjen i en tidig ålder.

Föräldraansvaret i detta är stort. Så länge vi inte har begränsningsnivåer i hur länge vissa appar och spel kan användas per dygn är det vi som vuxna som måste ta vårt ansvar.

Skolan är en läroplats

Kunskapen om de negativa effekterna måste också tydligt förmedlas från våra myndigheter.
Skolan behöver kontinuerligt markera sig som en läroplats, och fokus bör vara på just det, skolarbetet.

Linda Jansson
Ålands Framtid

 

Tillbaka