sv en

Debatt

Mikael Selander: Företagen drabbas då kommunerna måste spara

Mikael Selander 27.09.2023

Många företag får allt mindre att göra och samhällsekonomin krymper eller står stilla. Kommuner får allt mindre pengar över till nödvändiga investeringar.

”Givetvis måste nu landskapsandelarna återställas till normal nivå för den service som enligt lag ska fungera”, skriver Mikael Selander.

Enligt statistik från Åsub minskade kommunernas investeringar i infrastruktur med radikala 9,6 miljoner euro från 2020 till 2022, en minskning som alltså gick våra företagare förbi.

Inga pengar till investeringar

Orsaken är att merparten av kommunernas budgetmedel går till driftskostnader. Det finns inte utrymme för nödvändiga
investeringar. Renoveringar av fastigheter, utbyggnader, takbyten, vägförbättringar, utbyte av värmeanläggningar, för att inte tala om nybyggnationer av servicehus, allt detta isläggs.

Fleråriga investeringsplaner måste skjutas på framtiden. Och allt detta drabbar direkt de åländska företagen.

Mindre pengar till kommunerna
Mikael Selander, kandidat i lagtingetsvalet och i kommunalvalet i Eckerö.

Varför? Jo, för att överföringen av skattemedel från lagtinget till kommunerna enligt det så kallade landskapsandelsystemet, i stort sett har stått stilla i 15 år trots att kommunernas kostnader ökat med i runda tal 33 miljoner euro 2014–2022. Den största orsaken till de ökade kostnaderna är utökade krav till följd av ny lagstiftning.

De stora förlorarna är kommunerna som får ta den ekonomiska smällen genom ett allt högre skattetryck. Det här kan inte betraktas som ansvarsfull ekonomisk politik.

Får ta den ekonomiska smällen

Landskapsandelar borde egentligen heta kommunandelar eftersom det är en återbetalning av skattemedel till oss kommuninvånare!

Vad består då dessa landskapsandelar av? I stora drag handlar det om en återbetalning till kommunerna för barn- och äldreomsorg, grundskolan, socialtjänsten (KST) och så kallad skattekomplettering. Överföringen av medel från landskapet varierar mellan 10–15 procent av den totala kostnaden för din kommun.

Andelarna måste återställas

Och när inte kommunerna kompenseras i rimlig omfattning så måste investeringar skjutas upp eller helt avskrivas. Eller skatten höjas.
Givetvis måste nu andelarna återställas till normal nivå för den service som enligt lag ska fungera.

Mikael Selander (ÅF)

Tillbaka