sv en

Debatt

Åland ska lyfta sitt språk och sin självstyrelse

Peggy Eriksson 27.06.2024

Ålänningar utsetts dagligen för språkliga utmaningar och diskriminering. Det är svårt att få service på svenska, och till och med i landskapsförvaltningen finns det system på finska som utgör hinder för många anställda.

Landskapsregeringen har upprepade gånger krävt att all kommunikation inklusive alla lagförslag skall skickas på svenska till Åland, i enlighet med självstyrelselagen. Trots detta sker ingen förändring och otaliga timmar och arbetsveckor går åt för den lilla åländska förvaltningen att hävda sin lagstadgade rätt.

För att försvara och stärka vår enspråkiga status och vår rätt att använda svenska i alla sammanhang, måste vi konsekvent och outtröttligt lyfta detta i alla situationer. Ansvaret ligger inte bara på politiker och tjänstemän utan på oss alla.

Alandia Cup är ett fantastiskt evenemang för Åland och för många från Finland första besöket till vår fina självstyrda autonomi. Här har vi en unik chans att visa framtida beslutsfattare och idrottsintresserade hur viktigt vårt svenska språk är. Det var en mycket stor miss av organisationen att hålla öppningstalet enbart på finska. Varje gång vi väljer bort svenskan underminerar vi grunden för vår självstyrelse.

Det handlar inte om bagateller eller detaljer, och vi ser inte spöken. Det rör sig om en internationellt lagstadgad rätt som ofta är hotad och diskriminerad av statsmakten. Vi måste alltid tänka på detta i vår kommunikation, oavsett situation. Ingen kan lösa detta ensam, men vi kan alla göra något.

Peggy Eriksson ordförande Ålands Framtid

Tillbaka