sv en

Debatt

Köp en knapp telefon eller lås in mobilen

Köp en knapptelefon eller lås in mobilerna

Det är ingen nyhet att barns och ungdomars hjärnor påverkas negativt av överdriven användning av mobiler och främst sociala medier. Ålands Framtid har i otaliga insändare påtalat denna fara och varnat för konsekvenserna av det ständiga mobilsurfandet. Vi har sedan flera år nu kämpat för att uppmärksamma både föräldrar och beslutsfattare på de risker som är kopplade med detta beteende.

Nu har Landskapsregeringen äntligen publicerat en rapport som bekräftar exakt det vi har påpekat. Rapporten pekar tydligt på de negativa effekterna av överdriven mobilanvändning och sociala medier på våra unga. Det är fint att se att konkreta åtgärder planeras för att motverka detta.

En av de konkreta åtgärder som Ålands Framtid föreslagit är inköp av verktyget ”Det syns inte”, vilket är vetenskapligt förankrat, bland annat genom hjärnforskaren Sissela Nutley. Detta verktyg är ett steg i rätt riktning för att hjälpa våra ungdomar OCH föräldrar att förstå och hantera sin skärmtid på ett hälsosamt sätt.

Men för att verkligen lyckas behöver vi sedan ta ytterligare ett kontroversiellt steg. För att skapa en mobilfri skolmiljö krävs det praktiska lösningar, såsom låsbara skåp där eleverna kan förvara sina smarta (?) mobiler under hela skoldagen. En sådan åtgärd skulle inte bara främja bättre koncentration och samspel, utan också bidra till att på sikt minska stress och ångest bland eleverna. Eller gör det väldigt enkelt om ditt barn behöver en mobil, köp en knapptelefon, eller lämna den hemma!

Vi uppmanar därför alla berörda parter – föräldrar och beslutsfattare – att stödja dessa initiativ. Låt oss tillsammans arbeta för att skydda våra barns och ungdomars hjärnor från de negativa effekterna av överdriven mobilanvändning och skapa en tryggare och mer fokuserad verklighet. Tiden är inne att agera och vi har redan visat vägen. Nu är det upp till er att följa efter.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Linda Jansson  och Peggy Eriksson (ÅF)

Tillbaka