sv en

Debatt

Jonny Landström: Så ska vi få barn och unga att röra sig mera!

Jonny Landström 29.09.2023

Enligt undersökningar rör åländska barn och ungdomar på sig för lite. Det här påverkar den fysiska och psykiska hälsan
vilket även sätter sina spår längre fram i livet.

”Våra kroppar är byggda för fysisk aktivitet och ju mer vi rör på oss, desto bättre mår vi”, skriver Jonny Landström.

Det finns många studier som bevisar positiva effekterna av fysisk aktivitet bland barn och ungdomar. Bland annat:

  • Ökad inlärnings- och samarbetsförmåga.
  • Ökat självförtroende.
  • Ökad motorik och skelettstyrka.
  • Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.
Har inte råd

Det finns många olika orsaker varför barn och unga rör på sig allt mindre. Den spontana rörelsen på fritiden har ersätts av mer stillasittande framför dator och mobiltelefoner.

Men det förekommer även att barn tvingas att välja bort fritidsaktiviteter på grund av höga deltagaravgifter. Vad kan vi göra åt det?

Inför fritidspeng

Inför fritidspeng! Inget barn ska av ekonomiska orsaker behöva välja bort sitt fritidsintresse. Inför aktiviteten lek och rörelse till elever i årkurs 1 för att uppfylla den nya folkhälsostrategin. Ha träning efter skoltid där det är möjligt.

Skapa förebilder genom att ge våra idrottare möjligheten att tävla under åländsk flagg. Våra kroppar är byggda för fysisk aktivitet och ju mer vi rör på oss, desto bättre mår vi.

Jag kommer att arbeta för mer rörelse för våra barn och ungdomar.

Jonny Landström (ÅF)

 

Tillbaka