sv en

Debatt

Ålands Framtid manar till politikerna att ta ekonomiskt ansvar

https://www.alandstidningen.ax/opinion/insandare/ta-ansvar-ekonomin

Nu är det många med svag ekonomi som får allt svårare att klara sina levnadsomkostnader när stigande räntor, matpriser, hyror, bränsle och elpriser gör att marginalerna krymper. Det leder till att ännu fler får ett ökat hjälpbehov och senaste vecka rapporterade media att speciellt barnen påverkas negativt av familjens försvagade ekonomi.

Det olyckliga är att flera kommuner har ekonomiska problem och landskapet flaggar samtidigt för stora inbesparingar. Frågan blir var ska inbesparingarna göras och på vems bekostnad?

Nu behöver politikerna ta ett ekonomiskt ansvar. Ålands framtid har flera gånger ansett att landskapet ska börja med att gå igenom sin egen förvaltning. Det är ohållbart för kommunerna att landskapet drar ner landskapsandelar till kommunerna samtidigt som man genom lagstiftning påför kommunerna fler uppgifter genom kostnadsdrivande lagstiftning.

Medan kommunerna och gemene ålänning kämpar med sin ekonomi så höjs ministrarnas lön (arvode) med 30 procent! Klart det sticker i ögonen på alla ålänningar. Det känns fullständigt fel att göra en sådan höjning i dagsläget och ytterligare anmärkningsvärt att ingen verkar ta ansvar över höjningen.

När debatten borde handla om hur man ska kunna kompensera de höga elpriserna som man redan inför julen 2022 lovade konsumenterna på Åland, hur Ålands bnp ska kunna växa för att öka landskapets inkomster och vilka verktyg det finns för att hantera räntorna för privatpersoner och företag så handlar den i stället om vem som fattat beslut om en höjning av ministrarnas inkomster. Detta är ett typexempel på att man inte vill ta politiskt ansvar.

Ålands framtid var det enda partiet som var emot att man skulle överföra beslutet om arvode för ministrarna till en oberoende arvodeskommission. Vi motiverade det med att politikerna måste våga och kunna ta ansvar och fatta beslut. Det är vad man har betalt att göra.
Tidigare var det avgående lagting som fattade beslut om en normal indexförhöjning av arvodet för det nya lagtinget som tillträder. Då skulle ansvaret inte kunna skjutas över på någon annan. Nu tar denna debatt tid, pengar och fokus från det som borde vara den viktigaste prioriteringen för regeringen nämligen att skapa tillväxt och att ta ansvar för ekonomin så att ålänningarna klarar sig i en svår ekonomisk situation.

Ålands framtid
Peggy Eriksson
Maiken Poulsen Englund
Magnus Jansson
Mikael Selander
Rolf Granlund
Jonny Landström
Linda Jansson
Yvonne Sundbom Korpi

 

Tillbaka