sv en

Debatt

Skolan i akut behov av logopeder

Jonny Landström 19.04.2022

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har på uppdrag av landskapsregeringen utvärderat vilka förutsättningarna barn, elever och studeranden med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ges inom förundervisningen, grundskolan samt gymnasiet på Åland.

Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga om dessa barn och unga får tillräckligt och rätt typ av stöd för att tillgodogöra sig undervisningen.

Barnmun.
Åländska barn, elever och studerande med tal- och språksvårigheter bör garanteras individuella och flexibla stödlösningar för att kunna tillgodogöra sig inlärning och utbildning.

Resultatet ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att varje barn, elev och studerande med funktionsvariation vid våra skolor får rätt stöd i rätt tid för lärande och utveckling samt att stödet utgår från individuella och flexibla stödlösningar.

Saknas helt på Åland

Nyligen föreläste skollogopeden Nina Nylander på Åland. Enligt henne anses 7,5 procent av våra grundskoleelever ha en språkstörning som försvårar inlärningsprocessen, till exempel dyslexi, adhd, add, autism. Dessa elever är i stort behov av vägledning och hjälpmedel för att tillgodogöra sig undervisningen. Ett av dessa mycket viktiga hjälpmedel är språk- och talstöd av logoped. Det här saknas helt på Åland idag.

I de åländska grundskolorna erbjuds idag ingen skollogoped/talterapeut. Språk- och talstöd skulle underlätta undervisningen både för elever och lärare, vilket på sikt skulle medföra många personliga, ekonomiska och andra icke mätbara vinster i form av välmående. I slutändan handlar det om att skapa trygghet, självförtroende och därmed lägga grunden för psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar.

Ambulerande logopeder

Vi anser att alla Ålands kommuner omgående bör ta initiativ till att skapa en pool med ett tillräckligt ambulerande logopeder som kan ambulera och ge elever stöd i alla våra grundskolor. Ett beprövat och fungerande sätt för att administrera detta är enligt modellen med en värdkommun, precis på samma sätt som kommunerna löst behovet av skolpsykologer.

Ålands Framtid

Linda Jansson

Jonny Landström

Tillbaka