sv en

Debatt

ÅF hoppas på stöd för delad pensionsintjäning under föräldraledigheten

Jonny Landström 03.03.2022

Den 1 augusti genomförs en ny familjeledighetsreform i Finland. Syftet är att sätta barnen i centrum och att öka jämställdheten i fördelningen av arbetsliv och föräldraledighet.

Reformen är bra med tanke på att majoriteten av föräldraledigheten tas ut av kvinnor, vilket oftast leder till sämre pensionsintjäning och slutligen lägre pension.

Framställning till riksdagen 

Eftersom det här är finländsk behörighet har Ålands framtid lämnat in en motion om att lagtinget gör en framställning till riksdagen om att ändra pensionslagen så att föräldrarna delar lika på pensionsintjäningen under föräldraledighet utifrån hushållets totala inkomst.

För att även trygga pensionen för ensamstående föräldrar bör intjäningen av arbetspensionen beräknas utifrån den senaste arbetsinkomsten i stället för den lägre föräldrapenningen.

Öka jämställdheten

Motionen kommer upp till behandling i lagtinget den 7 mars. Från ÅF:s sida hoppas vi givetvis på stort stöd från övriga partier för den här ändringen av pensionslagen i syfte att öka jämställdheten bland våra barnfamiljer.

Linda Jansson
Jonny Landström
Ålands Framtid

Tillbaka