sv en

Debatt

Mobilfri skola och ökat föräldraansvar för ungas skärmtid

Linda Jansson 29.04.2022

Mariehamns stads grundskolor har sedan flera år tillbaka mobilfri skola. Detta beslut är taget av bildningsnämnden i Mariehamn. I övriga grundskolor på Åland finns i dag inget generellt beslut taget utan det är upp till varje enskild skola/lärare att avgöra om den egna mobilen i klassrummet är okej eller inte.

Forskning och erfarenheter visar på att mobilen stör undervisningen och elevernas koncentration. Studier visar även att den ständiga uppkopplingen påverkar det psykiska måendet bland unga. Enligt den kända svenska psykiatrikern Anders Hansen påverkar mobiltelefonen koncentrationen även om den är satt på ljudlös i fickan.

Föregå med gott exempel
Unga med mobiltelefon
Studier visar även att den ständiga uppkopplingen påverkar det psykiska måendet bland unga.

Vi anser med stöd av bland annat rekommendationen från Världshälsoorganisationen, WHO, att våra barn behöver hjälp med att begränsa sin skärmtid och stillasittande. Vi som föräldrar måste föregå med gott exempel, ta vårt ansvar och våga säga ifrån då mobiltelefonen eller surfplattan upptar alldeles för mycket tid, i vissa fall på bekostnad av andra mer fysiska aktiviteter. Barn under två år ska helt undvika skärm och därefter tillåtas spendera maximalt en timme om dagen vid skärm.

Som ett tydlig markering vad som är sunt för våra barn och ungdomar behöver hela Åland ta ett gemensamt beslut om att hålla mobilen borta från skolan. Ansvaret ska dock alltid i huvudsak ligga hos föräldrarna och lära ut vad som är en sund balans i användandet av skärm för barnen redan från tidig ålder.

Berör särskilt lågpresterande

Många påstår att mobilen är ett hjälpmedel i undervisningen. Dock det finns väldigt få forskningsresultat som visar på att detta stämmer, utan är istället tvärtom (Julia S. Soares, ”Forget in a flash: A further investigation of the photo-taking-impairment effect”.). Speciellt rör detta redan lågpresterande elever som får ännu sämre skolresultat av att ha mobilen tillgänglig under lektionstid.

Högfrekvent användande av just mobilen har enligt studier påvisat ökad stress och ångest bland barn och unga (rapporten ”Mår unga sämre i en digital värld?” mind.se). Även om mer forskning behövs så har vi väldigt lite att förlora genom att minska skärmanvändandet hos våra barn. Vi ska inte heller glömma att vi vuxna bör utgöra goda förebilder.

Ta det på allvar

Som ett led i gällande regeringsprogram om att föra en dialog med kommunerna om projekt för att förebygga psykisk ohälsa bland elever bör införande av en mobilfri grundskola över hela Åland vara ett tydligt steg i rätt riktning. Ett generellt beslut om detta vore även ett effektivt sätt att stärka både lärare och övrig skolpersonals inflytande, förmåga och kraft för att hålla mobilen utanför klassrummet och helst även skolan.

Vi inom Ålands Framtid önskar med omsorg av våra barn och ungdomar att regeringen och kommunerna tar detta upprop på allvar och man tänker en extra gång över hur mycket skärmtid och stillasittande som är lämpligt för våra elever.

Ålands Framtid
Linda Jansson
Jonny Landström

Tillbaka